10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 10. Maligo (nang mabuti)

Photo by Lubomirkin on Unsplash

Ang pagligo ay maghahatid sa iyo ng refreshing feeling na kailangan mo sa araw ng iyong job interview. Magbibigay din ng tulong ito para magmukha kang presentable at malinis sa taong magbibigay ng interview. Gayundin, makakatulong ito para gisingin ang iyong diwa at ang bawat bahagi ng iyong katawan.

So, ayan. Sana ay may napulot kang kapaki-pakinabang sa mga tips na ito (kahit dalawa o tatlo man lang). Basta ‘wag kang panghinaan ng loob. Be brave, be bold, be you (nabasa ko lang na quote 😀 )

Related Articles:


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Categories: Buhay Work

Tags: , , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 2/2) – The Pinoy Site
  2. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 1/2) – The Pinoy Site

Comment na (wag na mahiya)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: