10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 10. Maligo (nang mabuti)

Photo by Lubomirkin on Unsplash

Ang pagligo ay maghahatid sa iyo ng refreshing feeling na kailangan mo sa araw ng iyong job interview. Magbibigay din ng tulong ito para magmukha kang presentable at malinis sa taong magbibigay ng interview. Gayundin, makakatulong ito para gisingin ang iyong diwa at ang bawat bahagi ng iyong katawan.

So, ayan. Sana ay may napulot kang kapaki-pakinabang sa mga tips na ito (kahit dalawa o tatlo man lang). Basta ‘wag kang panghinaan ng loob. Be brave, be bold, be you (nabasa ko lang na quote 😀 )

Related Articles:


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Categories: Buhay Work

Tags: , , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 2/2) – The Pinoy Site
  2. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 1/2) – The Pinoy Site

Leave a Reply

%d bloggers like this: