10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 3. I-review ang mga kwalipikasyon na kinakailangan ng kumpanya

Kailangan mong i-review nang mabuti ang mga kwalipikasyon na hinanahap ng kumpanyang iyong ina-aplyan. Sa ganitong paraan, magagawa mong ihambing ang mga iyon sa iyong kasalukuyang mga kaalaman, karanasan at mga kakayahan. Makakatulong din ito sa iyo para higit na maituon ang pansin ng nag-i-interview sa iyong partikular na mga kakayahan na kinakailangan sa trabahong ina-aplayan mo.


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Categories: Buhay Work

Tags: , , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 2/2) – The Pinoy Site
  2. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 1/2) – The Pinoy Site

Comment na (wag na mahiya)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: