10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 1. Gumawa ng sariling pagsasaliksik

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Pinaka-magaling na maaari mong magawa ay ang alamin mo ang ilang mga bagay tungkol sa kumpanyang iyong ina-aplayan ng trabaho. Ang iyong pananaliksik tungkol sa kumpanya ay maaaring makatulong para masagot mo ang mga posibleng tanong sa iyo. Kung may nalalaman ka tungkol sa mga katangian ng kanilang negosyo, magagawa mong sagutin ang mga tanong nila nang maayos, lalo na kung tungkol ito sa kanilang kumpanya. Sa pamamagitan nito, maipapakita mong interesado kang magtrabaho sa kanilang kumpanya. 


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Categories: Buhay Work

Tags: , , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 2/2) – The Pinoy Site
  2. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 1/2) – The Pinoy Site

Comment na (wag na mahiya)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: