10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 1. Gumawa ng sariling pagsasaliksik

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Pinaka-magaling na maaari mong magawa ay ang alamin mo ang ilang mga bagay tungkol sa kumpanyang iyong ina-aplayan ng trabaho. Ang iyong pananaliksik tungkol sa kumpanya ay maaaring makatulong para masagot mo ang mga posibleng tanong sa iyo. Kung may nalalaman ka tungkol sa mga katangian ng kanilang negosyo, magagawa mong sagutin ang mga tanong nila nang maayos, lalo na kung tungkol ito sa kanilang kumpanya. Sa pamamagitan nito, maipapakita mong interesado kang magtrabaho sa kanilang kumpanya. 


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Categories: Buhay Work

Tags: , , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 2/2) – The Pinoy Site
  2. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 1/2) – The Pinoy Site

Leave a Reply

%d bloggers like this: