10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 9. I-set up ang iyong (mga) alarm clock

Upang matiyak na magigising ka sa tamang oras sa araw ng iyong job interview, makabubuting i-set up ang iyong alarm para dito. Maaari mong i-set ang iyong alarm para gisingin ka nang dalawang beses o higit pa na may ilang minutong pagitan. Maaari ka ring gumamit ng higit sa isang alarm clock para siguraduhing masisimulan mo nang maaga ang iyong araw kung sakaling mai-off mo man ang isa ay siguradong gigisingin ka pa rin ng isa pang alarm clock.

Leave a Reply

%d bloggers like this: