10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 5. Siguraduhing dumating nang maaga para sa interview

Siguraduhing dumating nang mas maaga sa itinakdang oras ng iyong interview. Dumating nang maaga sa lugar kung saan gaganapin ang job interview upang maipakita sa iyong mga potential employer na interesado ka sa trabaho.

Kesyo face-to-face o online interview man yan, siguraduhing maging handa bago pa man ang itinakdang oras. Sa pamamagitan nito, nagpapakita ka ng magandang pag-uugali at kakayahan patungkol sa time management. Kung kasalukuyan kang nagtatrabaho, subukang gumamit ng leave o day-off upang matiyak na mayroon kang sapat na oras para maghanda at makarating sa lugar ng interview.


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Categories: Buhay Work

Tags: , , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 2/2) – The Pinoy Site
  2. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 1/2) – The Pinoy Site

Leave a Reply

%d bloggers like this: