10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 6. Gawin ang iyong karaniwang morning routine nang mas maaga

Photo by THE 5TH on Unsplash

Sa pamamagitan ng pagkain ng almusal sa umaga o paggawa ng iyong mga karaniwang gawain nang mas maaga kaysa dati, binibigyan mo ang iyong sarili ng extra oras sa paghahanda para sa iyong interview. Makakabuti ito upang hindi ka nagmamadali para sa iyong interview. Sa pamamagitan nito, masisigurado mong ikaw ay kalmado at nasa ayos ang lahat pagdating ng takdang oras.


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Categories: Buhay Work

Tags: , , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 2/2) – The Pinoy Site
  2. Job Interview Tips Para sa Bagong Graduates (Part 1/2) – The Pinoy Site

Comment na (wag na mahiya)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: