10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 6. Gawin ang iyong karaniwang morning routine nang mas maaga

Photo by THE 5TH on Unsplash

Sa pamamagitan ng pagkain ng almusal sa umaga o paggawa ng iyong mga karaniwang gawain nang mas maaga kaysa dati, binibigyan mo ang iyong sarili ng extra oras sa paghahanda para sa iyong interview. Makakabuti ito upang hindi ka nagmamadali para sa iyong interview. Sa pamamagitan nito, masisigurado mong ikaw ay kalmado at nasa ayos ang lahat pagdating ng takdang oras.

Leave a Reply

%d bloggers like this: