10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 8. Matulog nang maaga, hangga’t maaari

Ang pagtulog nang maaga ay magbibigay sa iyo ng sapat na pahinga para sa paparating na interview. Siguraduhin din na magsipilyo at maghugas ng iyong mukha bago matulog. Sa pamamagitan nito, masisiguro mo na makakatulog ka ng maayos at magkaroon ka ng sapat na enerhiya para sumabak sa importanteng araw ng job interview.

Leave a Reply

%d bloggers like this: