Halu-halo

Mga Tips sa Paggamit ng Facebook

Narito ang ilang mga tips sa paggamit ng facebook. Para maging kaaya-aya ang iyong experience pati na rin para sa iyong mga friends.

Paano Gumawa ng Resume

Una sa lahat, sa mga hindi nakaka-alam kung ano ang resume (ré·su·mé: /ˈrezəˌmā/), paki-check na lang ang link na ito: What is a Resume? Pangalawa sa lahat, sa mga hindi alam kung ano ang pagkakaiba ng bio-data, resume at curriculum vitae, tingnan… Read More ›