Bakit Hindi Dapat Mangopya sa Klase

pandaraya sa eskwela

Yehey, pasukan na naman. May baon na naman, may crush na naman and may gimikan with friends na naman.

Kaya lang, may exams na naman. At pag may exam, panahon na naman ng dayaan para sa mga mandaraya at mapangopya. Para lang yung mga corrupt politicians kapag panahon ng eleksiyon.

Kapag lulong na ang isang tao sa isang masamang bagay eh nalilimutan na n’ya kung bakit kelangang ihinto ang kanyang masamang bisyo. Ganyan din ang nangyayari sa mga nandadaya o nangongopya kapag may exams.

Ang mga nalululong sa pandaraya at/o pangongopya eh hindi na alam kung bakit ito masama.

So, bakit nga ba masama ang mangopya?

Narito ang ilang mga dahilan.

 1. Ang pangongopya ay isang paraan ng pagnanakaw.
 2. Ang pangongopya ay nagtuturo ng katamaran.
 3. Ang pangongopya ay pinagmumulan ng kawalang-disiplina.
 4. Ang pangongopya ay nagbibigay ng kalyo sa konsensya.
 5. Ang pangongopya ay nagtatanggal ng tiwala sa sarili.

Marami sa mga kilala kong mapangopya ang hindi nakapasa sa board exam at nahirapang makahanap agad ng trabaho.

Hindi lang simpleng dishonesty ang pangongopya, maraming bagay ang naapektuhan nito hindi lang sa personal nating buhay kundi pati na rin sa lipunang ginagalawan natin.

Para sa aking kapwa guardians (of the kabataan)

Bilang mga magulang, guro o tagapag-alaga, tungkulin nating masigasig na ituro sa ating mga kabataan ang pagiging tapat at pagsisikap para sa isang bagay. Isa na rito ay ang pag-aaral. Kung matututunan ng mga kabataan ang value ng pagiging tapat at masigasig ay mas gaganda siguro ang sitwasyon ng bansa natin.

Para sa mga kabataaang mag-aaral

Ang pagtuturo sa inyong mga kabataan na huwag mangopya ay pagtuturo din sa inyo na magpursige, magsikap, maging disiplinado, magbigay dangal sa sarili, maging tapat, sumunod sa batas, maniwala sa sarili at maging independent.

In essence, tinuturuan kayong magtagumpay sa buhay sa tamang paraan. Sa paraang hindi tumatapak sa karapatan ng iba at sa paraang hindi sumisira sa kaayusan ng lipunan.

Narito ang ilang bible verses na tumatalakay sa isyu ng pandaraya.

“Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya’y may maibigay sa nangangailangan.” Mga Taga-Efeso 4:28

“Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami.” Lucas 16:10

“Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba.” Levitico 19:11

Related Article:Categories: Halu-halo

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 replies

 1. masama ma ngopya kya ?

 2. walang masama sa kopyahan basta tropa……nakalimutan lng naman dw nila.hehehehehehe..
  nakalimutan mg review….
  hayskul life….
  ngayon mga engr at titulado na ung mga tropa ko..

Trackbacks

 1. Blogger ka ba? Mga Tips sa Pagsusulat Online | The Pinoy Site
 2. Paano Makapasa sa Pag-aaral Kahit Hindi Nangongopya
 3. Konsensiya ang Karma ng Tao | marydenisemarquez08

Leave a Reply

%d bloggers like this: