Home » back to school

Ang Misteryo ng Nawawalang Klase

Mahigit dalawampung taon na ang nakakalipas nung unang araw na tumuntong ako sa hayskul pero tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon ang misteryong bumalot sa araw na iyon. Bago lang akong mag-aaral sa paaralang iyon kung saan ako magha-hayskul. Inilipat kasi ako ng nanay ko ng paaralan nung maka-away n’ya yung principal ng elementary kung saan ako nag-aral…

Read More