Home » Halloween, All Saint’s Day, All Soul’s Day at Araw ng mga Patay

Halloween, All Saint’s Day, All Soul’s Day at Araw ng mga Patay

Ano ang Halloween, All Soul’s Day, All Saint’s Day at Araw ng mga Patay? Paano ito nagsimula at paano ito naiiba sa iba’t-ibang bansa?

Table of contents

Ano ang Halloween?

halloween jack o lantern
Photo by Szabó János on Unsplash

Ang Halloween ay isa sa pinakasikat na holiday sa maraming bansa, lalo na sa Estados Unidos. Dito, ang mga tao ay nagbibihis ng iba’t-ibang costume, umuukit sa mga pumpkin (malaking kalabasa), nagti-Trick or Treat, at nagpapalabas ng mga horror na pelikula.

Ang Halloween ay sinasabing nauugnay sa sinaunang Celtic festival ng Samhain (pronunciation: sow-in). Ipinagdiriwang ito sa Nobyembre 1 sa lumang kalendaryo ng Celtic. Ang araw na ito ay itinataon sa pagtatapos ng tag-araw at panahon ng pag-ani, sa pagsisimula ng taglamig.

Naniniwala ang mga Celts na sa gabi ng Samhain (New Year’s Eve ng Celts), ang pagitan sa mundo ng mga buhay at patay ay nagiging malabo. Sa pagkakataong ito, ang mga espiritu ng namatay ay bumabalik sa kanilang mga tahanan. Ito ay upang maghanap ng kapayapaan at para humingi ng patnubay.

Dahil dito, ang mga Celts ay nagsisindi ng mga apoy at nagsusuot ng mga costume na gawa sa balat ng hayop. Nag-aalok din sila ng pagkain at inumin para sa mga espiritu, at nag-iiwan ng mga pagkain sa labas ng kanilang mga pintuan para sa mga yumao.

Ebolusyon ng Halloween

Sinakop ng mga Romano ang karamihan ng mga lupain ng Celtic noong unang siglo A.D. At mayroon ding mga kapistahan ang mga Romano na maaaring nakaimpluwensya sa Halloween. Isa rito ang Feralia, isang araw para parangalan ang mga patay sa huling bahagi ng Oktubre.

Isa pang kapistahan ay ang Pomona. Ito ay isang araw upang ipagdiwang ang diyosa ng mga prutas at puno tuwing Nobyembre 1. Ang Pomona ay madalas na inilalarawan na may kasamang mansanas. Ito marahil ang dahilan kung bakit naging tradisyon ang paglalaro ng mansanas (“Apple bobbing” sa wikang Inggles) tuwing Halloween.

Paano nagsimula ang trick or treat?

trick or treat
Photo by Conner Baker on Unsplash

Ang trick or treat ay isang popular na tradisyon tuwing Halloween. Ang mga bata ay nagbibihis ng iba’t-ibang costume. Nagpupunta sila sa mga bahay-bahay at kumakatok sa pinto para humingi ng kendi o iba pang tsitsirya.

Ayon sa ilang historyador, ang trick o treat ay nag-ugat sa mga sinaunang Celtic festivals, medieval practices at maging sa British politics. Narito ang ilan sa mga posibleng pinagmulan ng trick or treat:

 • Samhain: Ito ang sinaunang Celtic festival na ipinagdiwang noon tuwing Oktubre 31, ang bisperas ng bagong taon ng mga Celt. Naniniwala ang mga Celt na ang mga espiritu ng mga patay ay bumabalik sa lupa sa gabing ito at maaaring magdulot ng kapahamakan o pinsala. Upang patahimikin sila, ang mga tao ay nag-iiwan ng pagkain at inumin sa labas ng kanilang mga pintuan o nagbabalatkayo gamit ang mga balat ng hayop upang hindi makilala ng mga multo. Ang ilang mga tao ay nagsasagawa rin ng mga trick o entertainment kapalit ng mga handog mula sa kanilang mga kapitbahay.
 • Souling: Ito ay isang medieval Christian practice na ginaganap noong Nobyembre 2, All Souls’ Day, isang araw para parangalan ang mga patay. Ang mga mahihirap ay pumupunta sa bahay-bahay na nag-aalay ng mga panalangin para sa mga kaluluwa ng namatay bilang kapalit ng mga soul cake, mga tinapay na ibinibigay bilang limos. Kinalaunan ay pinagtibay ng mga bata ang kaugaliang ito at humihingi ng pagkain, pera o inumin sa halip na mga soul cake.
 • Guising: Ito ay isang Scottish at Irish na tradisyon kung saan ang mga kabataan ay nagbibihis ng mga costume at nagpupunta sa bahay-bahay sa gabi ng Halloween. Magtatanghal sila ng mga kanta, tula, jokes o iba pang “tricks” bago tumanggap ng “treats” tulad ng prutas, mani o barya. Ito ay katulad ng sinaunang kaugalian ng Europa na nagsusuot ng maskara at gumaganap ng mga dula kapalit ng pagkain o inumin.
 • Guy Fawkes Night: Ito ay isang pagdiriwang ng Britanya na ginugunita ang nabigong Gunpowder Plot ng 1605, nang sinubukan ng isang grupo ng mga Katolikong nagsabwatan na pasabugin ang Parliament at si King James I. Noong Nobyembre 5, ang mga tao ay nagsisindi ng apoy, nagpaputok at nagsunog ng mga effigy ni Guy Fawkes, ang pinuno ng nasabing Plot. Ang mga bata ay nag-iikot din at humihingi ng “isang sentimos para kay Guy” upang bumili ng higit pang mga paputok o pagkain.

Maaaring nakaimpluwensya ang mga nakalista sa itaas sa modernong tradisyon ng trick or treating. Naging tanyag ito lalo noong ika-20 siglo pagkatapos dalhin ng mga Irish at Scottish immigrants ang kanilang mga kaugalian sa New World (Amerika).

Ang trick or treating ay isinulong din ng mga tagagawa at retailer ng kendi na nakita ito bilang isang paraan upang mapalakas ang kanilang benta. Ang salitang “trick or treat” mismo ay unang naitala noong 1927 sa Alberta, Canada, at kumalat sa buong North America sa mga sumunod na dekada.

Ano ang All Saints’ Day?

all saint's day
photo: Wikipedia

Ang All Saints’ Day ay isang tradisyon na pinasimulan ng Simbahang Katolika. Nagpaparangal ito sa lahat ng mga santo, kilala man o hindi kilala, na pinaniniwalaang nakarating na sa langit. Ipinagdiriwang ito sa iba’t-ibang petsa sa iba’t ibang tradisyon. Ngunit ang pinakakaraniwan ay tuwing Nobyembre 1 sa mga Kanluraning bansa (Amerika at Europa).

Ang pinagmulan ng All Saints’ Day ay matutunton pabalik sa mga naunang ilang siglo ng Kristiyanismo. Isinagawa ito tuwing Mayo 13 upang alalahanin at ipagdiwang ang mga martir at iba pang mga santo na namatay para sa kanilang pananampalataya. Sa paglipas ng mga panahon, ang saklaw ng holiday na ito ay lumawak pa. Isinama dito ang mga martir at lahat ng tapat na Kristiyano na namuhay nang malinis at banal.

Ang unang katibayan ng kapistahang nakatuon para sa mga santo ay nagmula sa ika-4 na siglo. Ito ay nang ang mga Griyegong Kristiyano ay nagsagawa ng pagdiriwang sa unang Linggo pagkatapos ng Pentecostes bilang parangal sa lahat ng mga martir at mga santo.

Napili ang petsang ito dahil malapit na ito sa anibersaryo ng pagtatalaga ng Pantheon sa Roma. Ito ay isang simbahang nakatuon para sa “lahat ng mga santo” noong 609 o 610 sa pamumuno ni Pope Boniface IV.

Ebolusyon ng All Saint’s Day

Noong ika-8 na siglo, inilipat ni Pope Gregory III ang All Saints’ Day mula Mayo 13 papuntang Nobyembre 1. Ito ay upang isabay ang paganong kapistahan ng Samhain sa pagbibigay parangal sa lahat ng mga santo na nakarating sa langit. Noong 835, pinalawig pa ni Pope Gregory IV ang paggunitang ito sa buong Simbahang Katolika.

Noong ika-9 na siglo, ang ilang mga denominasyon sa British Isles ay nagsimula na ring magdaos ng paggunita para sa lahat ng mga santo tuwing Nobyembre 1. Posibleng naimpluwensyahan ito ng Celtic festival ng Samhain, kung kailan nagtatapos ang tag-araw at nagsisimula ang taglamig.

Ang All Saints’ Day ay bahagi ng season ng “Allhallowtide“, na kinabibilangan ng tatlong araw mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 2. Sa ilang mga denominasyon, gaya ng Anglicanism, ito ay umaabot pa hanggang Remembrance Sunday (ikalawang araw ng Linggo sa Nobyembre).

Nakilala ito bilang All Hallows’ Day o All Saints’ Day. Samantala, ang gabi bago ang All Saints’ Day ay nakilala bilang All Hallows’ Eve. Nang maglaon, ito ay naging Halloween. Ang susunod na araw naman ay tinatawag na All Souls’ Day. Ito ang araw kapag ang mga panalangin ay iniaalay para sa mga kaluluwa ng mga yumao.

Ano ang All Soul’s Day?

all soul's day
photo: Britannica.com

Ang All Souls’ Day ay pinaniniwalaan na isang sinaunang Kristiyanong tradisyon kung saan ginugunita ang mga mananampalatayang yumao. Sa simbahang Katolika, inaalala ang mga kaluluwang nasa purgatoryo, na sumasailalim sa paglilinis bago pumasok sa langit. Ito ay ginugunita tuwing Nobyembre 2, kasunod ng All Saints’ Day tuwing Nobyembre 1.

Ang pinagmulan ng All Souls’ Day ay sinasabing nagsimula noong ika-10 na siglo. Ito ay nang si St. Odilo ng Cluny, isang Benedictine abbot sa France, ay nagpasimula ng isang araw ng panalangin at limos para sa mga kaluluwa sa purgatoryo. Siya ay nakakuha ng inspirasyon mula sa isang pangitain ng isang monghe (pilgrim) na nakakita ng isang tulay ng apoy na nag-uugnay sa mga buhay at mga patay.

Ang nakagawian ni St. Odilo ay kumalat sa ibang mga monasteryo at simbahan sa mga Kanluraning bansa. Kalaunan ay inendorso ito ng Pope para sa buong Simbahang Katolika noong ika-13 na siglo.

Ang All Souls’ Day ay isang araw ng pag-alaala at pamamagitan para sa namatay. Maraming Kristiyano ang bumibisita sa mga sementeryo, nagsisindi ng kandila, nag-aalay ng mga misa, at nagdarasal para sa kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na.

Sa ilang mga bansa ay naghahanda din sila ng mga espesyal na pagkain at tinapay, tulad ng soul cake. Ibinibigay ito sa mga mahihirap o sa mga bata na pumupunta sa bahay-bahay na kumakanta para sa mga kaluluwa.

Ebolusyon ng All Soul’s Day

Sa ilang bansa, gaya ng Mexico at Pilipinas, ang All Souls’ Day ay inihalo sa mga katutubong kaugalian at ritwal, na lumilikha ng makulay at masiglang pagdiriwang para sa mga patay.

Ang mga tradisyon ng Halloween at All Soul’s Day ay nagsanib sa paglipas ng panahon. Ang mga tao ay nagbihis ng iba’t-ibang kasuotan at nagbahay-bahay na humihingi ng pagkain o pera kapalit ng mga panalangin o kanta. Ito ay nag-evolve sa kung ano ang alam natin ngayon bilang trick-or-treating.

Ang jack-o-lantern, isa pang popular na simbolo ng Halloween, ay nagmula sa isang Irish legend tungkol sa isang lalaking nagngangalang Stingy Jack. Isang karakter na ilang beses niloko ang diyablo para makaiwas sa impyerno. Gumagala siya sa lupa gamit ang isang lamparang gawa sa pumpkin o turnip na may nasusunog na uling sa loob.

Ang Halloween at All Soul’s Day ay parehong pagdiriwang ng buhay at kamatayan, na may magkakaibang pinagmulan at kahulugan. Ang Halloween ay mas nakatuon sa saya at takot, habang ang All Soul’s Day ay mas taimtim at espirituwal. Gayunpaman, pareho silang nagpapaalala sa atin ng ating koneksyon sa ating mga ninuno at sa ating mortalidad.

Araw ng mga Patay sa iba’t-ibang bansa

photo: National Geographic

Ang Araw ng mga Patay, Day of the Dead, o Día de los Muertos, ay isang pagdiriwang na nagpaparangal sa buhay ng mga yumao na. Iniuugnay ng marami ang Araw ng mga Patay sa Mexico, kung saan nagmula ito sa mga sinaunang ritwal ng Aztec. Ipinagdiriwang din ito sa ibang mga bansa sa buong mundo at bawat isa ay may sariling natatanging kaugalian at petsa.

 • Ecuador: Sa Ecuador, ang Araw ng mga Patay ay kilala bilang El Día de los Difuntos, na nangangahulugang Araw ng mga Namatay. Ginaganap ito tuwing Nobyembre 2. Ito ay isang araw ng kapistahan na kinabibilangan ng mga piging ng pamilya at mga makukulay na pastry. Ang isa sa mga pinaka-natatanging treat ay ang guaguas de pan. Ito ay mga tinapay na may hugis ng sanggol at may icing na dekorasyon. Madalas itong kinakain kasama ng colada morada, isang inuming kulay ube na gawa sa mga prutas at pampalasa.
 • Guatemala: Sa Guatemala, ang Araw ng mga Patay ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 1 na may kakaibang tradisyon: ang Festival de Barriletes Gigantes, o ang Festival of Giant Kites. Sa pagdiriwang na ito, ang mga tao sa bayan ng Sumpango ay nagpapalipad ng malalaking saranggola na ginawa para parangalan ang kanilang mga yumaong kamag-anak. Ang mga saranggola ay pinaniniwalaan na nakikipag-ugnayan sa mga kaluluwa ng mga patay at itinataboy ang masasamang espiritu.
 • Haiti: Sa Haiti, ang Araw ng mga Patay ay naiimpluwensyahan ng Voodoo, isang relihiyon na pinaghalo ang mga paniniwalang Aprikano at Katoliko. Ito ay ipinagdiriwang sa Nobyembre 1 at 2 kung saan binibigyan ng parangal ang Voodoo spirit ng kamatayan at muling pagsilang, na kilala bilang Baron Samedi ng Gede. Ang mga tao ay nagsusuot ng itim at puti, nagsusuot ng skull mask, at sumasayaw sa mga sementeryo. Nag-aalay din sila ng pagkain, inumin, at regalo sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno.
 • El Salvador: Sa El Salvador, ang Araw ng mga Patay ay tinatawag na La Calabiuza, na nangangahulugang The Pumpkin. Ito ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 1 at ito ay isang gabi ng mga kasuotan, parada, at liwanag. Ang mga tao ay nagbibihis bilang mga tauhan mula sa mga alamat, epiko, at kasaysayan, tulad ng mga mangkukulam, multo, demonyo, at mga santo. Umuukit din sila sa mga kalabasa bilang mga lampara at nagkukuwento tungkol sa kanilang mga namatay na kamag-anak.
 • Brazil: Sa Brazil, ang Araw ng mga Patay ay kilala bilang Dia de Finados o Dia dos Mortos. Ito ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 2 at ito ay isang taimtim na araw ng panalangin at pagmumuni-muni. Ang mga tao ay nagsisimba, bumibisita sa mga sementeryo, at nagsisindi ng kandila para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pinapalamutian din nila ang mga altar ng mga bulaklak, larawan, at paboritong bagay ng mga namatay.
 • Spain: Sa Spain, ang Araw ng mga Patay ay tinatawag na Día de Todos los Santos o Día de los Difuntos. Ito ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 1 at ito ay isang araw sa relihiyon na nagbibigay ng parangal sa lahat ng mga santo at martir. Ang mga tao ay dumadalo sa misa, bumibisita sa mga sementeryo, at naglalagay ng mga bulaklak sa mga libingan. Kumakain din sila ng mga espesyal na matamis na tinatawag na huesos de santo (mga buto ng santo) at buñuelos de viento (wind fritters).
 • Ireland: Sa Ireland, ang Araw ng mga Patay ay bahagi ng isang mas malaking pagdiriwang na tinatawag na Samhain. Ito ay ipinagdiriwang tuwing Oktubre 31 o Nobyembre 1. Ito ay panahon para salubungin ang mga espiritu ng mga patay na bumabalik sa kanilang mga tahanan. Ang mga tao ay nagsisindi ng mga sulo (torch), umuukit ng mga jack-o-lantern mula sa mga turnip o pumpkin, nagsusuot ng mga costume, at naglalaro.
 • India: Sa India, ang Araw ng mga Patay ay hindi isang araw kundi isang serye ng mga pagdiriwang na nagpaparangal sa iba’t-ibang aspeto ng kamatayan at muling pagsilang. Isa sa sa mga ito ay ang Pitru Paksha (literal na “dalawang linggo ng mga ninuno”), na ginaganap sa Setyembre o Oktubre at tumatagal ng 16 na araw. Sa panahong ito, ang mga Hindu ay nagsasagawa ng mga ritwal na tinatawag na Shraddha upang magbigay pugay sa kanilang mga namatay na ninuno. Nag-aalay sila ng pagkain, tubig, bulaklak, at panalangin sa mga kaluluwa ng mga namatay.
 • Mexico: Sa Mexico, ang Araw ng mga Patay ay ang pinakasikat na pagdiriwang sa lahat. Ito ay ipinagdiriwang mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 2 at ito ay isang pagsasanib ng mga katutubong tradisyon at Katolisismo. Ang mga tao ay nagtatayo ng mga altar na tinatawag na ofrendas sa kanilang mga tahanan at pampublikong lugar. Nagpapakita sila ng mga larawan, bulaklak, kandila, pagkain, inumin, at iba pang bagay na kumakatawan sa kanilang mga namatay na mahal sa buhay. Nagsusuot din sila ng mga kasuotan, nagpipinta ng kanilang mga mukha bilang mga bungo, at nakikilahok sa mga parada at pagdiriwang. Naniniwala sila na ang mga patay ay babalik upang bisitahin sila sa panahong ito at makikibahagi sa kanilang kagalakan at pagmamahal.
 • Gitnang Silangan: Ilang mga bansa sa Gitnang Silangan ay may katulad na mga pista opisyal na nagpaparangal sa mga patay, tulad ng Shab-e Barat sa Iran, Pakistan, Afghanistan, at India, na ipinagdiriwang tuwing ika-15 gabi ng buwan ng Sha’ban (ika-8 buwan ng Islamic calendar o buwan ng Abril/Mayo). Sa gabing ito, naniniwala ang mga Muslim na isinulat ng Diyos ang mga tadhana ng lahat ng tao para sa darating na taon at ang mga kaluluwa ng mga patay ay bumibisita sa kanilang mga kamag-anak. Ang mga tao ay nagsisindi ng kandila, nagdarasal, at bumibisita sa mga libingan upang humingi ng kapatawaran para sa kanilang sarili at sa kanilang mga ninuno.
 • Africa: Ilang mga bansa sa Africa ay may sariling bersyon ng Araw ng mga Patay, tulad ng Adae Kese Festival ng Ghana, na ipinagdiriwang isang beses bawat 40 taon. Ang pagdiriwang na ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng isang cycle sa kalendaryo ng Akan at pinararangalan ang mga ninuno at ang mga nabubuhay. Ang mga tao ay nagsusuot ng makukulay na damit, sumasayaw, kumakanta, at nag-aalok ng pagkain at inumin para sa mga espiritu ng mga patay.
 • Silangang Asya: Ipinagdiriwang ng ilang bansa sa Silangang Asya ang tinatawag na Ghost Festival, na kilala rin bilang Zhongyuan Jie sa China, Obon sa Japan, Baekjung sa Korea, at Vu Lan sa Vietnam. Ang pagdiriwang na ito ay pumapatak sa ika-15 araw ng ika-7 na buwan ng kalendaryong lunar (karaniwan ay sa Agosto o Setyembre). Sa araw na ito, pinaniniwalaan na ang mga pintuan ng impiyerno ay bukas at ang mga kaluluwa ng mga ninuno ay bumabalik upang bisitahin ang kanilang mga pamilya. Ang mga tao ay nag-aalay ng pagkain, insenso, papel na pera, at mga lampara para payapain ang mga gutom na kaluluwa at gabayan sila pabalik sa underworld.
 • Pilipinas: Sa Pilipinas, ang Araw ng mga Patay ay tinatawag na Undás, na ang ibig sabihin ay All Saints’ Day at All Souls’ Day. Ito ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 1 at 2 at ito ay panahon para sa mga family reunion at pagbisita sa sementeryo. Ang mga tao ay nagsisindi ng kandila, naglilinis ng mga libingan, nag-aalay ng mga bulaklak, at nagdarasal para sa mga yumaong mahal sa buhay. Nagbabahagi rin sila ng pagkain, kwento, at musika sa kanilang mga buhay na kamag-anak at kaibigan.

Gaya ng mga nailahad sa artikulong ito, ang Halloween, All Saint’s Day, All Soul’s Day at ang Araw ng mga Patay ay mga tradisyong nakaugat sa magkakaiba at mayamang kultura, pananampalataya at kagawian ng iba’t-ibang mga bansa.

Ito ay isang paraan ng paggalang sa mga patay, pagdiriwang ng buhay, at pag-uugnay sa ating pinagmulan. Nasaan man tayo o kung paano man natin gunitain ang mga yumao, ito ay nagpapa-alala sa atin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ngunit bahagi ng ikot ng buhay.

References

Leave a Reply

%d