Home » Mga Bansang Hindi Kailangan ng Visa para sa mga Pilipino

Mga Bansang Hindi Kailangan ng Visa para sa mga Pilipino

philippine passport
phil passport and sample boarding pass

Maraming Pilipino ngayon ang may kakayahan nang maglakbay sa ibang bansa. Anuman ang mga kadahilan: trabaho, pag-aaral o pamamasyal, hindi maikakaila ang kakaibang karanasan na nakukuha natin sa paglalakbay sa ibang bansa.

Malaking balakid sa hangarin ng maraming Pilipino na makapangibang-bansa ang requirement ng mga bansa na kumuha muna ng visa bago makapasok sa kani-kanilang mga bansa. Mabuti na lang at mayroong mga bansang hindi kailangan ng visa para sa mga Pilipino.

Para saan ba ang visa?

Ang visa ay isang dokumento na nagbibigay ng pahintulot sa isang dayuhan na makapasok, manatili o magsagawa ng mga aktibidad sa isang bansa para sa loob ng itinakdang panahon. Ang visa ay karaniwang ibinibigay ng embahada o konsulado ng destinasyong bansa sa sariling bansa ng aplikante.

Maaari ding makakuha ng visa online o pagdating sa airport ng bansang pinupuntahan.

Ang visa ay karaniwang nakadikit o nakatatak sa pasaporte ng dayuhan at nagpapakita ng layunin, tagal, at kondisyon ng kanyang pagbisita.

passport visa
Photo by ConvertKit on Unsplash

Ilang mga pangunahing dahilan kung bakit nangangailangan ng visa ang mga bansa

 • Kontrolin at ayusin ang daloy ng mga tao sa kanilang mga hangganan
 • I-screen at piliin kung sino ang maaaring pumasok at at alamin para sa anong layunin pumapasok ang dayuhan, tulad ng turismo, negosyo, pag-aaral, trabaho, muling pagsasama-sama ng pamilya, atbp.
 • Mangolekta ng impormasyon at data tungkol sa mga bisita at kanilang mga aktibidad, tulad ng biometrics, kasaysayan ng paglalakbay, mga contact, atbp.
 • Subaybayan at ipatupad ang pagsunod ng mga dayuhan sa mga tuntunin at kundisyon ng kanilang pamamalagi, tulad ng tagal, lokasyon, trabaho, atbp.
 • Maningil ng mga bayarin at kumita mula sa aplikasyon at pagproseso ng visa
 • Protektahan ang pambansang seguridad, kalusugan ng publiko, kaayusan sa lipunan at mga pang-ekonomiyang interes ng bansa mula sa mga potensyal na banta o panganib na dulot ng ilang bisita

Ang sistema ng pagbibigay ng visa ng bawat bansa ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon depende sa iba’t ibang mga kadahilanan at mga pangyayari. Maaari ding magbago ang sistemang ito depende sa uri at kategorya ng visa at sa nasyonalidad o profile ng dayuhan.

Bilang mga dayuhang nangingibang-bansa, mahalagang malaman ang mga requirements at procedures para sa visa ng mga bansang gusto nating bisitahin o tirhan. Mahalaga rin na igalang at sundin natin ang mga alituntunin at kundisyon ng ating visa kapag nabigyan tayo nito. Ang visa ay hindi lamang isang dokumento kundi may kaakibat ding iresponsibilidad.

As of October 2023, ang mga Pilipinong may valid na pasaporte ay maaaring maglakbay nang walang visa sa 38 na mga bansa sa buong mundo.

Narito ang listahan ng mga bansang hindi kailangan ng visa para sa mga Pilipino

Bakit hindi nangangailangan ng visa ang ilang mga bansa sa mga pumapasok na Pilipino?

Ilang mga bansa ang hindi nangangailangan ng visa sa mga dayuhang Pilipino dahil sa ilang mga kadahilanan, tulad ng:

 • Mayroon silang kasunduan o tratado sa Pilipinas na nagpapahintulot sa kanilang mga mamamayan na magtungo sa Pilipinas nang wala ring visa. Halimbawa nito ay ang mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) na kung saan ang Pilipinas ay kasapi.
 • Nais nilang hikayatin ang turismo, kalakalan, o ugnayan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadali ng pagpasok ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Halimbawa nito ang mga bansa sa South America, Africa, at Oceania na kung saan ang Pilipinas ay may kaugnayan o interes.
 • Mayroon silang maluwag na patakaran sa imigrasyon o seguridad na hindi nanghihingi ng maraming dokumento o restriksyon sa mga Pilipinong nais pumasok sa kanilang bansa. Halimbawa nito ang mga bansa sa Caribbean, Micronesia, at Polynesia na kung saan ang Pilipinas ay may kaibigan o kaalyado.

Ang pagkakaroon ng visa-free access ay isang pribilehiyo at hindi isang karapatan para sa mga mamamayan ng Pilipinas. Kaya naman, mahalaga na maging responsable at sumunod sa mga batas at regulasyon ng mga bansang pupuntahan natin. Ito ay hindi lamang para sa kanilang kaligtasan at kasiyahan, kundi pati na rin para sa pagpapanatili ng magandang relasyon at reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa.

Tandaan na ang pagbiyahe na walang visa sa mga naturang bansa ay maaaring magbago. Kaya’t palaging ipinapayo na makipag-ugnayan muna sa embahada o konsulado ng bansang plano mong bisitahin bago gumawa ng anumang mga preparasyon sa pagbiyahe papunta doon.

References:

One thought on “Mga Bansang Hindi Kailangan ng Visa para sa mga Pilipino

 1. I went to Singapore in 2007 with my cousin. We were allowed there visa-free for a certain period. Has this changed?

  By visa-free, does that mean you can just do spur-of-the-moment adventures, hopping on a plane just like that?

  Interesting 🤔

Leave a Reply

%d