Home » Believe It or Not: Eco-friendly ang Pinoy (Part 1/2)

Believe It or Not: Eco-friendly ang Pinoy (Part 1/2)

Isang mabuting katangian ng Pilipino na maipagmamalaki ko ay ang ugali nating hindi
nagtatapon ng basura basta-basta. Oo nga at maraming nagtatapon ng basura kung saan-saan lalo na sa mga bawal pagtapunan ng basura. Ito ang nagiging dahilan ng pagbaha at pagkalat ng kung anu-anong sakit. Pero ang ibig kong sabihin ay yung hindi tayo nagtatapon agad ng mga bagay.

Sa bahay lang ng mga magulang ko ay napakaraming damit, mga kahon, drawer, timba,
libro, appliances, magazine at kung anu-ano pang mga hindi ginagamit pero hindi pa rin itinatapon.

Marami akong alam na mga tahanang ganito sa Pilipinas. Hangga’t hindi pa tuluyang gutay-gutay at walang wala na talagang silbi ang isang bagay ay hindi ito itinatapon ng maraming Pilipino.

Magandang bagay ito sa tingin ko kumpara sa ugali ng mga banyagang kahit pwede pang
gamitin ang isang bagay ay itatapon na dahil napagsawaan na, nagkaroon ng konting diperensya o wala na sa uso. Magtatapon sila ng refrigerator, washing machine, colored tv, kotse, computer at kung anu-ano pa, kahit pwede pa itong magamit.

Mabuti na lang ang mga Pilipino, kahit saang bansa sila magpunta ay nadadala ang ugali ng
pagre-recycle sa mga gamit. Hindi tayo nagdadagdag ng basura sa ibang bansa, minsan pa nga eh nagbabawas pa.

Minsang ako ay naghihintay ng sakay pauwi sa Pilipinas, naulinigan ko ang dalawang Pilipinong nag-uusap at parang nagpapayabangan tungkol sa mga magagandang bagay na napulot nila sa Japan. Yung isa eh may mga napulot na magagandang pigurin, yung isa naman eh may mga napulot na magagandang electronic appliances gaya ng stereo. ( Ang totoo n’yan, nalimutan ko na kung yun nga ang mga napulot nila pero naaalala ko na nagpayabangan sila sa napulot nila.)

May mga alam din akong ibang Pilipino na nakakakuha minsan ng cd player, bisekleta, microwave oven, keyboard at kung anu-ano pa sa basura.

Pero ako, ayoko mamulot ng basurang pwede ko pang magamit. Nagnais ako dati at nagtangka na din ako (sa kalaliman ng gabi) pero hindi ko pa nagawang isakatuparan ang pamumulot ng basurang pwede pang gamitin.

Naiisip ko, ano na lang ang iisipin ng mga banyaga kapag nalaman nilang namumulot ng basura nila ang mga Pilipino?

(Itutuloy…)

Leave a Reply

%d bloggers like this: