Home » Mga Kagawaran at Kalihim ng Pamahalaang Pilipinas

Mga Kagawaran at Kalihim ng Pamahalaang Pilipinas

November 2023 updated na listahan ng kasalukuyang mga Kagawaran at Kalihim ng Pilipinas kasama na ang ilan pang mga impormasyon pati mga tungkulin ng bawat Departamento.

=============================================================

Narito ang kasalukuyang mga kagawaran at kalihim ng Pamahalaang Pilipinas pati na iba pang mga detalye tungkol sa kanila.

1. Department of Agrarian Reform (DAR)
Kagawaran ng Repormang Pansakahan (KRP)
Kasalukuyang Kalihim: Conrado M. Estrella III
Established: September 1, 1971
Link: dar.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)
 • Magsagawa ng pagpapaunlad sa lupa sa loob ng takdang panahon
 • Magsagawa ng mga programang naaayon sa nasasakupan ng kagawaran at maghanap ng mga makikinabang sa mga programang ito
 • Ipatupad ang hustisya sa mga kaso na pang agraryo

2. Department of Agriculture (DA)
Kagawaran ng Pagsasaka (KPS)
Kasalukuyang Kalihim: Francisco Tiu Laurel, Jr.
Established: June 23, 1898
Link: da.gov.ph; Dept. of Agriculture (FB Page)

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Siguraduhing may sapat na panustos na pagkain at mga pangangailangan mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda
 • Palaguin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paglalaan ng mga patakaran, pampublikong pamumuhunan, at mga serbisyong kinakailangan para sa lokal at pandaigdigang kalakalan
 • Palaguin ang produksiyon mula sa agrikultura, mabigyan ng paraan upang magkaroon ng kita ang mga magsasaka at mangingisda
 • Maengganyo ang iba pang sektor ng lipunan sa pagpapalago ng agrikultura
 • Magpalaganap ng mga sistemang pang agrikultura na pinapahalagahan ang hustisya, kasaganaan at pangmatagalang paghawak sa likas yamang pang-agrikultura.

3. Department of Budget and Management (DBM)
Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala (KPP)
Kasalukuyang Kalihim: Amenah F. Pangandaman
Established: April 25, 1936
Link: dbm.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Manguna sa pamamahala ng pampublikong paggasta para masiguro ang pantay, nararapat, malinaw at maayos na pananagot sa paglalaan at paggamit ng pondo ng publiko para sa ikaaangat ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino
 • Gumawa ng istratehiya na naaayon sa planong pang-ekonomiya ng gobyerno
 • Gawin ang plano ng paggasta na nakasaad ang programa
 • Gawin ang taunang plano ng paglalaan sa mga gastusin
 • Gawin at isakatuparan ang pambansang sistema ng pananagutan sa pondo at pagpapahalaga ng pamumuhunan
 • Pamahalaan ang pagbayad sa gobyerno
 • Bantayan ang mga operasyong pinansyal ng mga lokal na pamahalaan at mga kumpanya na hawak ng gobyerno

4. Department of Education (DepEd)
Kagawaran ng Edukasyon (KEd)
Kasalukuyang Kalihim: VP Sara Duterte-Carpio
Established: January 21, 1901
Link: deped.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Bumubuo, nagpapatupad at nag-uugnay ng mga plano, programa at proyekto sa aspeto ng pormal at di-pormal na edukasyon
 • Mangasiwa sa elementarya at sekundaryong institusyon ng edukasyon kabilang na ang mga pribado at pampublikong eskuwelahan at iba pang alternatibong sistema ng edukasyon
 • Sustentuhan ang kumpleto at magkakaugnay na sistema ng edukasyon na naaayon sa adhikain ng pambansang pag-unlad

5. Department of Energy (DOE)
Kagawaran ng Enerhiya (KEn)
Kasalukuyang Kalihim: Raphael P. M. Lotilla
Established: December 9, 1992
Link: doe.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Maghanda, mamahala at pag-ugnayin ang mga plano, programa at gawain ng gobyerno na may kinalaman sa paghahanap, pagpapaunlad, paggamit, pamamahagi at pagtitipid ng enerhiya

6. Department of Environment and Natural Resources (DENR)
Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan (KKLK)
Kasalukuyang Kalihim: Maria Antonia “Toni” Yulo-Loyzaga
Established: January 1, 1917
Link: denr.gov.ph; Dept. of Environment and Natural Resources (FB Page)

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Siguraduhing may nakalaang likas-yaman na magagamit, napapalitan at mapagkukunan
 • Pasaganahin ang likas yaman para sa pangangailangan ng publiko ng mga yamang gubat, mineral at lupa
 • Palakihin ang ambag ng likas-yaman sa pagkamit ng pag-unlad ng lipunan at ekonomiya
 • Siguraduhin ang pantay na pagkakaroon ng likas-yaman para sa iba’t-ibang sektor ng lipunan
 • Panatilihing ligtas ang natatanging likas-yaman na kumakatawan sa pambansang kultura at bilang pamana sa susunod na henerasyon

7. Department of Finance (DOF)
Kagawaran ng Pananalapi (KNPN)
Kasalukuyang Kalihim: Benjamin E. Diokno
Established: March 17, 1897
Link: dof.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Bumuo ng mga plano sumasaklaw sa pangangalap ng mapapagkunan ng yaman ng gobyerno maging ito ay pribado o publiko, lokal o sa labas ng bansa
 • Bumuo ng mga patakaran at mangasiwa sa pagbubuwis
 • Pangalagaan at mangasiwa sa pera ng gobyerno
 • Mangasiwa sa utang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa
 • Pag-aralan, makipag-ugnayan at magmungkahi sa mga institusyong pinansyal ng gobyerno

8. Department of Foreign Affairs (DFA)
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (KUP)
Kasalukuyang Kalihim: Enrique A. Manalo
Established: June 23, 1898
Link1: dfa.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Itatag ang interes ng Pilipino at gobyerno sa mundo
 • Ipatupad ang mga polisiyang pang-banyaga
 • Isulong ang maayos na relasyon sa iba’t-ibang bansa, rehiyon at organisasyon ng mga bansa
 • Paunlarin ang kooperasyong pang-rehiyon at pandaigdigan sa kapakanan ng katahimikan, kaunlaran at katatagan
 • Pangalagaan at protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa

9. Department of Health (DOH)
Kagawaran ng Kalusugan (KNKL)
Kasalukuyang Kalihim: Dr. Teodoro “Ted” J. Herbosa
Established: September 29, 1898
Link: doh.gov.ph; Dept. of Health (FB Page)

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Siguraduhin ang pagkakaroon ng pantay at de-kalidad na kalusugan para sa lahat ng Pilipino
 • Gumawa ng mga plano at alituntunin sa kalusugan
 • Pangasiwaan ang lahat ng mga serbisyo at produktong pangkalusugan
 • Magbigay ng tulong sa mga manggagawang pangkalusugan

10. Department of the Interior and Local Government (DILG)
Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (KIPL)
Kasalukuyang Kalihim: Atty. Benjamin “Benhur” C. Abalos, Jr.
Established: March 22, 1897
Link: dilg.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Tumulong sa Pangulo na mangasiwa sa lokal na pamahalaan
 • Magtalaga ng mga patakaran sa pangangasiwa ng batas at kaayusan
 • Pangasiwaan, bantayan at palakasin ang lokal na pamahalaan at komunidad
 • Bumuo ng mga plano at programang nakatuon sa mga sakunang natural o gawang-tao
 • Magtalaga ng sistema ng pakikipagtulungan sa pagitan ng tao, lokal na pamahalaan at departamento sa epektibong pagbigay ng saligang serbisyo sa publiko
 • Magbigay sanay sa PNP, BJMP at BFP
 • Pababain ang krimen
 • Pag-ibayuhin ang pangangasiwa sa mga kulungan at proteksyon sa mga sunog

11. Department of Justice (DOJ)
Kagawaran ng Katarungan (KNKT)
Kasalukuyang Kalihim: Atty. Jesus Crispin C. Remulla
Established: September 26, 1898
Link: doj.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Mangasiwa sa sistema ng hustisya para sa mga krimen kabilang na ang pag-iimbestiga, pagpapataw ng parusa at pagpapatawad
 • Legal na tagapagtanggol at tagapayo ng gobyerno
 • Mangasiwa sa mga batas ukol sa pagiging mamamayan o banyaga
 • Pangalagaan ang pandaigdigang kooperasyon kabilang na ang legal na interes ng ibang bansa sa loob ng bansa
 • Pakikipagtalakayan sa mga kasunduang pangkalakalan at mga hanganan ng bansa sa karagatan
 • Pagbigay ng libreng tulong-legal sa mga mahihirap at nangangailangan
 • Gampanan ang iba pang tungkulin ng DOJ ayon sa batas at iba pang executive orders

12. Department of Labor and Employment (DOLE)
Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (KNPE)
Kasalukuyang Kalihim: Bienvenido E. Laguesma
Established: December 8, 1933
Link: dole.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Bumuo ng mga patakaran, mangasiwa sa mga programa at manilbihan bilang tagapag-ugnay ng pamahalaan sa larangan ng paggawa at empleyo
 • Mabigyan ang mga Pilipino ng pagkakataong makapagtrabaho
 • Pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa
 • Pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga industriya

13. Department of National Defense (DND)
Kagawaran ng Tanggulang Pambansa (KTP)
Kasalukuyang Kalihim: Atty. Gilberto C. Teodoro, Jr.
Established: December 21, 1935
Link: dnd.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Magtanggol laban sa panloob at panlabas na banta sa pambansang kaligtasan
 • Pangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo at mga beteranong sundalo
 • Suportahan ang kaunlarang panlipunan at pang ekonomiya
 • Panindigan ang kapangyarihan at teritoryo ng Pilipinas

14. Department of Public Works and Highways (DPWH)
Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan (KPBL)
Kasalukuyang Kalihim: Manuel M. Bonoan
Established: January 30, 1987
Link: dpwh.gov.ph; Dept. of Public Works and Highways (FB Page)

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Magplano ng mga pampublikong imprastraktura
 • Magdisenyo, bumuo at pangalagaan ang mga pambansang kalsada, tulay at mga sistemang pang-baha
 • Siguraduhing ligtas, mahusay at mataas ang kalidad ng mga pampublikong imprastruktura

15. Department of Science and Technology (DOST)
Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (KNAT)
Kasalukuyang Kalihim: Renato U. Solidum, Jr.
Established: January 30, 1987
Link: dost.gov.ph; Dept. of Science and Technology (FB Page)

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Bumuo ng malawakang plano pang-agham at teknolohiya
 • Paunlarin ang pananaliksik sa agham at teknolohiya lalo na sa ikauunlad o kapakinabangan ng bansa
 • Paunlarin ang lokal na teknolohiya at iangkop ang teknolohiya mula sa labas ng bansa at gamitin ito hanggang sa antas na pang komersiyo at pakikipag-ugnayan ng pribado at pampublikong sektor
 • Gawing kapaki-pakinabang ang resulta ng mga pananaliksik sa mga nangangailangan nito
 • Gawing accessible ang impormasyon mula sa agham at teknolohiya sa mga pribado at pampublikong sektor
 • Gumawa at mangasiwa ng mga programa para sa pagpapalakas ng kakayahan ng agham at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbuo ng mga imprastruktura
 • Pag-ibayuhin ang kamalayan ng publiko sa agham at teknolohiya

16. Department of Social Welfare and Development (DSWD)
Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad (KKPP)
Kasalukuyang Kalihim: Rexlon “Rex” T. Gatchalian
Established: November 1, 1939
Link: dswd.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Pababain ang antas ng kahirapan
 • Mamahagi at mag-ugnay ng mga serbisyong panlipunan
 • Proteksiyunan ang mga dukha, nangangailangan at may kapansanan

17. Department of Tourism (DOT)
Kagawaran ng Turismo (KNT)
Kasalukuyang Kalihim: Esperanza Christina G. Frasco
Established: May 11, 1973
Link: tourism.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Mangasiwa sa lahat ng programa ng kalakalan na may kinalaman sa turismo
 • Pangunahan at suportahan ang pag-unlad ng kalakalan at mga programang humihikayat sa mga turista na bumisita sa bansa

18. Department of Trade and Industry (DTI)
Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (KKI)
Kasalukuyang Kalihim: Alfredo “Fred” E. Pascual
Established: June 23, 1898
Link: dti.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Siguraduhin ang kakayanan ng bansa sa pandaigdigang paligsahan sa larangan ng industriya at mga serbisyo
 • Pag-ibayuhin ang mga negosyo, pagiging produktibo, kahusayan at kapakanan ng mga mamimili
 • Makalikha ng maraming trabaho
 • Pataasin ang kamalayan ng mga mamimili sa kanilang mga karapatan at katungkulan
 • Palaguin ang pagluwas ng kalakal, pamumuhunan, MSME (malilit hangang sa di-kalakihang mga negosyo)

19. Department of Transportation (DOTr)
Kagawaran ng Transportasyon (KNT)
Kasalukuyang Kalihim: Jaime J. Bautista
Established: January 23, 1899
Link: dotr.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Mangasiwa sa mga plano, programa, makipag-ugnayan at isakatuparan ang mga sistema ng transportasyon
 • Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaasahang serbisyo ng transportasyon

20. Department of Information and Communications Technology (DICT)
Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-Impormasyon at Komunikasyon (KTIK)
Kasalukuyang Kalihim: Ivan John E. Uy
Established: May 23, 2016
Link: dict.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Mangasiwa sa mga plano, polisiya at pagpapabuti ng public access sa impormasyon at sistema ng komunikasyon
 • Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaasahang serbisyo ng komunikasyon

21. Department of Migrant Workers (DMW)
Kagawaran ng mga Migranteng Manggagawa (KMM)
Kasalukuyang Kalihim: Atty. Hans Leo J. Cacdac (acting OIC)
Established: February 3, 2022
Link: dmw.gov.ph

Mga tungkulin ng kagawaran at kalihim:

 • Inatasang protektahan ang mga karapatan at itaguyod ang kapakanan ng mga Overseas Filipino Workers (OFWs)
 • Inaako at ginagampanan nito ngayon ang lahat ng kapangyarihan at tungkulin ng pitong pinagsanib na ahensya, katulad ng: Philippine Overseas Employment Administration (POEA); ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers’ Affairs (OUMWA) ng DFA; ang International Labor Affairs Bureau (ILAB) at lahat ng Philippine Overseas Labor Offices (POLO) sa ilalim ng DOLE; ang National Maritime Polytechnic (NMP); ang National Reintegration Center for OFWs (NRC) sa ilalim ng OWWA, at ang Office of the Social Welfare Attaché (OSWA) sa ilalim ng DSWD
 • Inatasan na pangasiwaan ang pagtatrabaho sa ibang bansa at pagpapauwi ng mga manggagawang Pilipino, habang isinasaalang-alang ang mga pambansang programa sa pagpapaunlad ng National Economic and Development Authority
 • Inatasang isulong ang empowerment at proteksyon ng mga OFW sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at pagpapaunlad ng kanilang kaalaman

Reference:

249 thoughts on “Mga Kagawaran at Kalihim ng Pamahalaang Pilipinas

 1. Thank you po ng maraming marami dahil po dito maari ko na po gawin ang aking proyekto ng madalian salamat po sa gumawa nito

  TY😀😀😀😀😀😀

 2. Yes! Okay na yung project ko. Pero…. Talaga bang 20 lang ang mga ahensya ng pamahalaan???

 3. Thank you po d2 sa infos…😊😊 na khit papaano ay nkatulong ng mlaki sa pagrereview📚📙📔 at recitation📖 nmin this Monday… Wish ko LNG po to add more📝📝📝 para hndi na po kmi magseek pa sa other websites💻💻

  Avisala Eishma poh!!!
  🙋😁😄

 4. Thank you po sa gumawa nito…😊😊Kahit papaano nakatulong ng malaki sa pagrereview📚📖📙📔 tsaka sa recitation this Monday📝📝Wish ko lang po madagdagan ng iba pang departments young nakasulat📜📜 para di kapos at lumipat pa ng ibang website…💻💻

  Avisala Eishma poh!!!

 5. ayyyy kulang pa di pa tapos project ko sa hekasi pagod hanap ulit ng bagong website thanks po sa gumawa nito kahit papano nakatulong

  Thanks a lot

 6. Yas…. Hay salamt dina ko mahihirapan na sagutin lahat ng tanong sa hekasi ewan koba kung bakit koto ginagawa hindi konaman paburito itong hekasi tapos nakakainis pa kailangan lahat kabisaduhin

 7. thanks for this information about departments and secretaries.. i’ve already done my assignment.. thankyou and godbless…

 8. Maraming salamat p0 sa imp0rmasy0ng nakalap k0 tungk0l sa mga kagawaran/kalihim..

  Thanks and g0d bless y0u..

 9. Maraming salamat p0 sa lahat ng imp0rmary0ng nakuha k0 tungk0L dit0..

  Thanks p0..anD g0D bless y0u.. 🙂

 10. hai salamat isang minuto ko lang natapos an hw ko sa hekasi go holy infant montessori center[himc].thank you po:)hai

 11. maraming salamat po sa blog na ito. malaking tulong po ito sa project ng anak ko sa araling panlipunan. salamat po!!!

 12. Thanks po dito nakatulong po ito sa test ko okay lang kahit kulang😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊God bless you all❤️❤️❤️

 13. Hi.Bakit po wala ung MMDA? Anw, nakatulong naman sya ng malaki sa studies ko. Thankyou so much :). God Bless:))

 14. Salamat po dito nagawa ko na rin ang aking Project👍👍👍👌👌👌🙌🙌🙌🙏🙏🙏👏👏👏💞💞💞

 15. Maraming salamat po! God bless. Accounting student po ako at malaking tulong po ito lalo na’t busy kami saiba naming subjects. Thank you po ulet

 16. hay thank sa site na to tapos na ang aking homework sa araling panlipunan o hekasi.. im grade6

  1. Hehehe..grade 6 din ako…KZ tawag mo lng sakin kewl na kewl ako…cool old style…kewl new style..spread the word…

 17. SALAMAT NATAPOS DIN ANG PROJECT KO SA HEKASI O HEIGRAOIYA KASAYSAYAN AT SIBIKA

  1. maraming maraming salamat po sa website na ito at thanks po sa mga kagawaran na i shinare nyo po once again thank you

  2. tuwang tuwa ako ngayon dahil sa website na ito tumaas ang grado ko thanks to you

   maraming salamat

 18. sino po yung sa kagawaran ng agrikultura at kagawaran ng pangangasiwa. ano po doon yung kalihim, nilikha, at yung abbreviations po nila yun na lang po matatapos na po ang assignment ko thank you po ang laki po ng natulong ninyo basta yung dalawa na lang po ang kulang thank you po!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂

  1. meron na po pala sorry po sa abala…………………. napakagagaling po ninyo thank you thank you po!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂

 19. grabe, salamat ng marami dito..nakatapos kami ng homework ng anak ko..kulang lang nun addl info na hiningi ng teacher nla..sample ng mga projects ng bawat kagawaran.. pero 2 thumbs up ka fordoing this. GOD bless…very grateful kami sa effort mo….

  1. sorry sa mga wrong spellings kasi hilo na ko sa pag gawa nun homework at past midnight ko na din to na post 🙂

    1. ang alam ko 19 lang ang major na mga kagawarang ng pamahalaan natin…

     yung iba, temporary lang kagaya nung hinawakang puwesto ni ping lacson para sa rehabilitation ng mga nasalanta ni yolanda.

 20. nakatulong po talaga ito sa proyekto ko at A+ po ang aking proyekto..:) sa nagpost po nito… salamat po ng marami …. hulog po kayong kisame:)

 21. ako po c rhealyn, isang grade six student,,thanks sa post nagawa ko ung takda ko na kakabisaduhin nmin tong lahat,,,,,,,graded recitation po…..mwah….

 22. May pagsusulit ba? Kelangan ma isaulo lahat ng mga ito? 🙁 di ata kaya ng kapangyarihan ko to a! Yaiks kelangan ng memo plus gold.. Haha

  1. wahaha pati dito, napadpad ka mam binky, para sa mga estudyante at nagre-research ang mga post na may petsang March. para naman hindi puro kabulastugan lang ang nababasa ng aking mga bisita hehe

   para kapag may assignment sila, makatulong ako kahit paano 😀

   1. ganun ba un? pwede!! dati ka bang guro? hahaha.. naliliwaliw sa site mo.. dami ko natutunan eh.. 🙂 pasyal pasyal naghahanap ng matitisod na gintong aral 🙂

     1. hmmmm hindi naman ako nakokornihan.. nakakatuwa nga.. it widens my horizon.. balik balikan ko mga sinulat mo, pagnakahanap ng maluwag na panahon.. design engineer ka diba?? baka makapagdesign ka ng sampayan na solar.. ung tipo bang papasok sa lilim pag umuulan lalabas pag may araw.. haha wala lang, hirap makipagpatintero sa araw.. (hinaing ng isang labandera)

      1. Maraming salamat p0 sa lahat ng imp0rmary0ng nakuha k0 tungk0L dit0..

       Thanks p0..anD g0D bless y0u.. 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: