Kumusta ang Manners Mo sa Trabaho?

Alamin kung may tama kang manners o etiquette sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Basahin ang mga nakalista sa ibaba at itanong sa sarili kung ganito ka ba (Yes or No). Pagkatapos ay tingnan ang kahulugan ng iyong score sa katapusan. Be honest.

pag-uugali sa trabaho

Alin-alin sa mga nasa ibaba ang totoo tungkol sa iyo?
Sagutin ng YES o NO.
 1. Bumabati sa mga tao
 2. Nagso-sorry at nagpapa-salamat
 3. Pinipili ang mga ginagamit na salita (hindi ginagamit ang mga salita sa paninirang-puri, pagbabanta, pagma-maliit ng kapwa, etc.)
 4. Hindi gumagamit ng mga pantawag na hindi angkop sa loob ng kumpanya (hindi ginagamit ang mga pantawag na “Hoy!”, “Psst!”, “Oy!”, o anumang pantawag na lumilibak sa tao)
 5. Hindi nagpapakalat ng pamimintas sa sariling kumpanya (sa ibang tao o sa social media)
 6. Hindi abusado sa mga tinuturuan o mga tine-training na empleyado
 7. Parehong pagtrato sa tao at/o sa trabaho gusto man ito o hindi
 8. Hindi hinahayaang maapektuhan ang trabaho ng pabagu-bagong mood (pakiramdam)
 9. Hindi nagtatrabaho nang marumi ang damit, nanggigitata o nangangamoy
 10. Malinis at maayos na paggamit ng toilet (hindi nag-uuwi ang toilet paper, hindi magastos sa paggamit ng toilet paper, hindi hinahayang magbara ang toilet, hindi hinahayang mahulog ang ihi sa sahig, etc.)
 11. Sinusunod ang rules sa paggamit ng reserved meeting room (nagsisimula at nagtatapos ng meeting sa takdang oras, hindi ginagamit ang parking lot, tv, voice box, projector, etc. nang walang reservation)
 12. Masinop na paggamit ng mga kagamitan ng opisina (hindi magastos sa pag-print, pinapalitan ng kusa kapag nagkulang sa papel ang photocopy machine, inire-report agad kung may problema ang equipment, nag-iingat huwag masira ang mga equipment, etc.)
 13. Sumusunod sa mga patakaran ng pag-iingat sa mga impormasyon patungkol sa kumpanya (hindi nagsisiwalat ng mga impormasyon tungkol sa kumpanya, sa mga produkto nito, sa mga empleyado nito o sa mga customer nito)
 14. Maayos gumamit ng company car (hindi nag-iiwan ng basura sa loob, hindi iniiwang kulang ang gasolina, nag-iingat na huwag masira, mabundol o magasgasan ang sasakyan, hindi ginagamit sa pansariling intensyon ang sasakyan nang walang pahintulot sa mga kinauukulan)
 15. Sumusunod sa mga patakaran ng paggamit sa bodega ng kumpanya (nag-iimbak ng gamit sa ayon sa itinakdang taas, ididispatsa ang mga gamit na lumagpas na sa expiration ng pag-stock sa bodega, sinisikap na huwag umokopa ng maraming espasyo para makagamit din ang iba, etc.)
 16. Masinop at maingat na paggamit sa mga pasilidad ng kumpanya (hindi dinudumihan ang pader, hindi binabasag ang mga salamin, hindi nagdadala ng basurang galing sa labas papunta sa loob ng opisina, hindi hinahayaang may nakakalat na basura kung saan-saan, etc.)
 17. Sumusunod sa patakaran ng kumpanya hinggil sa pagtapon ng basura (waste segregation, paglalagay ng basura sa tamang lalagyan, pag-recycle ng papel, etc.)
 18. Nagpa-paalam sa kinauukulan kung male-late o maga-absent sa trabaho
 19. Kusang sinasagot ang telepono kapag nakita itong nag-ring (hindi nagkukunwaring busy para huwag itong sagutin)
 20. Nagpapaalam sa mga kinauukulan kung male-late o hindi makakadalo sa meeting (naghahanda ng proxy kung kinakailangan)
 21. Nagbibigay ng abiso sa mga kinauukulan kung hindi mami-meet ang deadline ng trabaho
 22. Umaako ng responsibilidad kapag nagka-problema sa ginagawang trabaho at hindi naghahanap ng sisisihin
 23. Nagpapahalaga sa trabaho/responsibilidad na tinanggap (nauunawaan ang pananagutan, nagbibigay malasakit na matapos ang trabaho na may mabuting resulta, nagbibigay ng personal na panukala para sa ikabubuti ng trabaho, etc.)
 24. Hindi ipinapasa sa iba ang trabahong tinanggap at hindi umaako ng papuri sa trabahong ginawa ng ibang tao
 25. Hindi sinasadyang ipagpaliban o gawing mabagal ang pagtapos sa trabaho para makapag-overtime
 26. Hindi nagpapa-login o logout ng company ID sa ibang tao
 27. Inililigpit ang mga gamit at iniiwang malinis ang sariling lugar at paligid pagkatapos ng trabaho
 28. Maingat sa pag-handle ng mga confidential na impormasyon ng kumpanya at ng customer (hindi hinahayaang kalat-kalat ang mga dokumento)
 29. Hindi natutulog sa oras ng trabaho
 30. Hindi nanonood ng porn sa oras ng trabaho
 31. Hindi ginagamit ang telepono ng kumpanya para sa mga personal na tawag na walang kinalaman sa trabaho
 32. Hindi nag-uuwi ng mga office supplies, tools o anumang pag-aari ng kumpanya
 33. May disiplina sa pakikipag-kuwentuhan sa mga katrabaho (hindi inuuna ang pakikipag-istoryahan sa trabaho, hindi labis ang oras na ginagamit sa pakikipagkuwentuhan, hindi malakas tumawa, etc.)
 34. Hindi gumagamit ng celphone para sa personal na dahilan sa oras ng trabaho
 35. Kumakain at nagme-meryenda sa tamang lugar na itinakda ng kumpanya
 36. Hindi nagsu-surf ng internet tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho
 37. Maingat sa paglalakad sa loob at paligid ng opisina (hindi nakakaistorbo sa trabaho ng iba, hindi gumagawa ng ingay lalo na malapit sa mga meeting room, hindi bumabangga sa mga tao dahil sa paggamit ng celphone, etc.)
 38. Nagtatakip ng bibig kapag umuubo o bumabahing
 39. Pumapayag minsan na huwag mabayaran ng overtime pay para tapusin ang isang trabaho
 40. Bumibili ng sariling office supplies gamit ang sariling pera at hindi ito iri-reimburse sa kumpanya
 41. May conscious na malasakit sa kumpanya para huwag itong bigyan ng masamang reputasyon sa mga customer
 42. Papasok pa rin sa trabaho kahit medyo masama ang pakiramdam para tapusin ang trabaho at ma-meet ang deadline
 43. Nagbe-break sa takdang oras at takdang haba nito (hindi lumalagpas sa dalas at tagal ng itinakdang break ng kumpanya)
 44. Hindi umuuwi ng bahay hangga’t hindi tapos ang trabaho
 45. Pumapasok sa trabaho kahit nakabakasyon kapag pinakiusapan ng boss para gawin ang isang importanteng trabaho
 46. Hindi pumapasok na lasing
 47. Hindi nandadaya sa presyo ng gastos kapag merong iniri-reimburse sa kumpanya (tapat sa presyo ng ginastos sa business trip, biniling office supplies, etc.)
 48. Hindi nagnanakaw ng gamit ng mga katrabaho
 49. Umiihi lamang sa loob ng banyo ng opisina (hindi ginagawang banyo ang bakod ng kumpanya)
 50. Sumusunod sa mga patakaran ng kumpanya sa paninigarilyo ugali (paninigarilyo sa tamang lugar, tamang oras at tamang dami ng beses, pagtatapon ng upos ng sigarilyo sa tamang lugar, etc.)

Bilangin ang dami ng sagot na YES sa mga items na nakasulat sa itaas at tingnan ang evaluation ng iyong puntos sa ibaba.

Ang iyong score at ang kahulugan nito.

0 to 9 Points

Hindi katanggap-tanggap ang iyong ugali. Isa kang parasite na nagkatawang tao. Lumayas ka sa Pilipinas at maghasik ka na lang ng lagim sa ibang bansa. Marami daw vacancies sa China ngayon, ba’t di mo subukan dun?

10 to 39 Points

Marami ka pang pwedeng i-improve sa iyong manners. Maaaring hindi ka pa masyadong sanay sa iyong work environment. Pagsikapan mong matutunan ang iyong trabaho, ang iyong kumpanya at kilalanin ang iyong mga katrabaho. Sa pamamagitan ng tamang pagkilos sa iyong kumpanya at mahusay na pakikitungo sa iyong kapwa manggagawa, mababawasan ang stress mo at ng mga taong nasa paligid mo.

40 to 45 Points

Okay kang empleyado. Meron kang sense ng responsibilidad sa iyong trabaho, may malasakit ka sa kumpanya at may pakikisama sa iyong mga katrabaho. Hindi ka perfect pero may tama kang balanse ng trabaho at personal na buhay. I-print out mo ang score mo dito, ipakita sa iyong boss at humingi ka ng salary increase.

46 to 50 Points

Kahanga-hanga ang iyong work etiquette. Pero sana hindi ka bitter kung marami sa iyong mga katrabaho ang hindi kayang pantayan ang standards mo. Take it easy. Kapag nabaldado ka sa sobrang pagmamalasakit sa iyong trabaho, sandali ka lang papalitan ng iyong kumpanya. Subalit hinding-hindi mo na maibabalik ang nawalang oras sa iba pang mga importanteng bagay sa ating buhay bukod sa trabaho.

Note: Ang mga tanong at score sa itaas ay for reference purposes lamang at walang anumang scientific na basehan.Categories: Halu-halo

Tags: , , , , ,

4 replies

 1. Share ko lng to. He he… Npulot ko lng sa palengke….

  Mga ugali sa trabaho
  * masipag : gumagawa kahit wala ang boss.
  * matalino/madiskarte : nag iisip lagi kung paano mapabilis/ mapadali at magawa ng maayos ang trabaho.
  * mariklamo : kahi saan e pwesto mahirap daw at nkakapagod ang trabaho.
  * tamad : mabagal kumilos parang laging pagod.
  * tangga : laging palpak. Kilangan turoan araw araw at bantayan ang gawa.
  * Sipsip : laging kausap ang boss. Taga sumbung at maimbento ng kwento.
  * magugulang : makikita mo lng pg oras na ng pahinga. Isama mo na ang tamad, sipsip mareklamo at wlang hiya. Kung d mn late, d kikilos hangat wala yung boss, at pg na pagalitan pinahamak daw ng kasama…..

 2. Salamat sa impormasyon. 🙂

 3. Makapunta na ng China. Hahaha!

Leave a Reply

%d bloggers like this: