Home » Pagluluksa

Pagluluksa

Isang malungkot na bagay na ang 2012 ay magkaroon ng maraming dahilan ng pagluluksa:

1. Mga biktima ng mga kriminal na elemento ng lipunan
2. Isang biktima ng walang katuturang karahasan
3. Mga buhay na tinangay ng kalamidad
4. Pagpanaw ng isang batikang komedyante
5. Pagpanaw ng isang lingkod bayan

Ako po ay lubos na nakikiramay sa lahat ng mahal sa buhay na naiwanan.

Ilan sa mga dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas ay maaari sanang maiwasan kung mayroon lang tayong mahusay na sistema ng pagpapatakbo/pagpapasunod sa batas, paggalang sa buhay ng tao, kahandaan sa mga sakuna, agarang access sa dekalidad na medical service at mahigpit na pagpapatupad sa safety measures.

Bagamat sa ilang pagkakataon, wala talaga tayong magagawa kapag tinawag na tayo ng ating Lumikha.

Patuloy po nating ipagdasal ang pagbuti ng sistema at kultura sa ating bansa upang mabawasan ang mga walang kapararakang pagkawala ng buhay.

One thought on “Pagluluksa

Leave a Reply

%d