Home » kaligtasan

Pagluluksa

Isang malungkot na bagay na ang 2012 ay magkaroon ng maraming dahilan ng pagluluksa: 1. Mga biktima ng mga kriminal na elemento ng lipunan 2. Isang biktima ng walang katuturang karahasan 3. Mga buhay na tinangay ng kalamidad 4. Pagpanaw ng isang batikang komedyante 5. Pagpanaw ng isang lingkod bayan Ako po ay lubos na nakikiramay…

Read More