Nonsense

Huwag aksayahin ang anumang biyaya sa paggawa ng bagay na masama, okay?

Nonsense ‘di ba?Categories: Komiks

Tags: , , , , ,

2 replies

  1. nge.. hahaha. wlang spider sense?

Leave a Reply

%d bloggers like this: