Home » Minsan Hindi Gaanong Masaya sa Pilipinas

Minsan Hindi Gaanong Masaya sa Pilipinas

Ang mga pangyayaring kagaya nitong nakasulat sa ibaba ang sumisira sa lahat ng pagsisikap ng ating bansa na pagandahin ang imahe ng Pilipinas sa buong mundo.

MANILA, Philippines—A teenage Dutch tourist, celebrating Independence Day at the Rizal Park, was drugged and then robbed of more than P20,000 in cash by seven “friendly” Filipinas, including an elderly woman, in Manila, police said.

Ang mga magnanakaw sa ating bansa ay pwede na ding ituring na mga terorista. Pineperwisyo nila ang mga lokal na mamamayan sa paligid nila, sinisira pa nila ang reputasyon ng buong bansa.

Narito ang buong istorya: Dutch tourists fall for ‘friendly’ Filipinas

2 thoughts on “Minsan Hindi Gaanong Masaya sa Pilipinas

  1. Totoo! Nakakalungkot na habang patuloy nating binebenta ang imahe natin bilang nagsusumikap na bayan ay may mga iilan namang mga wala na atang pinangarap kundi ang maging makasarili!
    Nabuwisit ako!!!!

    1. Hello, Alphredite. Salamat sa pagdaan. Maraming Pilipino pa rin ang walang pakialam sa bansa at kapwa tao nila. Mahihirapan ang Pilipinas na patunayan sa ibang bansa na “Mas Masaya sa Pilipinas” hangga’t nangyayari ang ganitong mga krimen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: