Sino Ang May Gusto ng Away?

Ngayon ko lang napagtanto na ang dami-dami palang kaaway ng Pilipinas.

Heto sila:

1. Corrupt government officials
2. Corrupt private individuals (law breaking common people)
3. Mga rebeldeng komunista
4. Mga terorista
5. MILF factions na hindi interesado sa peace negotiations
6. Criminal elements (riding in tandem, carnappers, kidnappers, etc.)

at ang pinaka-latest sa listahan…

7. bullying China

Wag na dapat bibilhin ang mga produktong made in China magmula ngayon.
Yung mga nabili na, di na kailangang itapon (kagaya nitong PC na gamit ko).Categories: Halu-halo

Tags: ,

3 replies

  1. kaaway lang ba ng Pilipinas yan? eh di ba pwedeng isama ung tsimosang kapitbahay at inggiterong kamag-anak? haha!

Leave a Reply

%d bloggers like this: