Home » away

Sino Ang May Gusto ng Away?

Ngayon ko lang napagtanto na ang dami-dami palang kaaway ng Pilipinas. Heto sila: 1. Corrupt government officials 2. Corrupt private individuals (law breaking common people) 3. Mga rebeldeng komunista 4. Mga terorista 5. MILF factions na hindi interesado sa peace negotiations 6. Criminal elements (riding in tandem, carnappers, kidnappers, etc.) at ang pinaka-latest sa listahan……

Read More