Gender Equality ng mga Bansa

Narito ang Global Gender Gap Index 2013 rankings kasama ang comparison sa ranking ng mga bansa mula taong 2006 hanggang 2011.

Ito ang 20 bansa na may pinakamataas na antas ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Nanatiling nasa loob ng Top 10 ang Pilipinas nuong 2012.

2012 Global Gender Gap Report

Number 8 ang Pilipinas as of 2012
(mula sa World Economic Forum website)

Source: World Economic Forum Global Gender Gap ReportCategories: Pilipinas Info

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: