Top Outsourcing Destination na mga Bansa

Narito ang listahan ng mga bansang pinipili ng mga malalaking kumpanya sa ibang bansa para lumingon sa kanilang mga customer at iba pang serbisyo.

Top Outsourcing Destination Countries (as of 2013)

3rd at 8th placer ang Pilipinas ngayong 2013

Source: Tholons Top 100 Outsourcing Destinations

ResidentPatriot
Author: ResidentPatriot

Male, Engineer, Artist, Writer, tumatanggap din ng labada tuwing Sabado...Categories: Pilipinas Info

Tags: , ,

Leave a Reply

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
%d bloggers like this: