Top Outsourcing Destination na mga Bansa

Narito ang listahan ng mga bansang pinipili ng mga malalaking kumpanya sa ibang bansa para lumingon sa kanilang mga customer at iba pang serbisyo.

Top Outsourcing Destination Countries (as of 2013)

3rd at 8th placer ang Pilipinas ngayong 2013

Source: Tholons Top 100 Outsourcing DestinationsCategories: Pilipinas Info

Tags: , ,

Comment na (wag na mahiya)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: