Home » Mga Bansang Magaling sa Business English

Mga Bansang Magaling sa Business English

Narito ang ranking ng mga bansang mataas ang kapasidad sa Business English.

Global English Index (as of 2012)

1. Philippines
2. Norway
3. Serbia
4. Slovenia
5. Australia
6. Malaysia
7. India
8. Lithuania
9. Singapore
10. Canada

business english index 2012
business english index 2012 (slideshare.net page 17)

Tama po ‘yun, tinalo pa natin ang mga native English speaking countries.

Source: Business English Index of 2012

One thought on “Mga Bansang Magaling sa Business English

Leave a Reply

%d