batas sa visa ng dubai

Paano Makapunta sa Dubai: Via Agency vs. Visit Visa

May dalawang paraan para makarating at makapagtrabaho sa Dubai. Una ay mag-apply sa mga Agency sa Pinas at pangalawa naman ay mag-visit visa na lang papuntang Dubai at doon na maghanap ng trabaho.