Home » bakit nangangailangan ng visa ang mga bansa

Mga Bansang Hindi Kailangan ng Visa para sa mga Pilipino

Maraming Pilipino ngayon ang may kakayahan nang maglakbay sa ibang bansa. Anuman ang mga kadahilan: trabaho, pag-aaral o pamamasyal, hindi maikakaila ang kakaibang karanasan na nakukuha natin sa paglalakbay sa ibang bansa. Malaking balakid sa hangarin ng maraming Pilipino na makapangibang-bansa ang requirement ng mga bansa na kumuha muna ng visa bago makapasok sa kani-kanilang…

Read More