Home » japan travel advisory

Travel Advisory ng Japan

Kung English ang travel advisory, mas madali tayong makakapag-react pag feeling natin eh exaggerated ang travel advisory ng bansa. Pero paano kung hindi natin naiintindihan ang salita ng bansang nag-issue ng travel advisory? Halimbawa na lang sa mga bansa sa Europe, South America, Africa at Asia na hindi English ang salita. Na-check na ba ng…

Read More