importansiya ng mga pilipino

Imagine a World Without Filipinos (Pinoy Version)

Kaya kung nagpasya isang araw ang mga Pilipino na tumigil sa pagtatrabaho o mag-strike para sa anumang kadahilanan, sino ang maghahatid ng langis, ng pagkain at mabigat na kagamitan sa buong mundo? Maaari nating maisip ang kalamidad na mangyayari.