Home » bokabularyong pilipino

Magaling Ka Ba Sa Filipino?

Dahil Buwan ng Wika ngayon, magbibigay ako ng maikling pagsusulit. Patunayan ang iyong galing sa wikang Filipino sa pamamagitan ng pagsasalin ng 20 salitang Inggles sa ating sariling wika. Mga panuntunan: 1. Maghanda ng panulat (lapis, bolpen, uling, bato, chalk, krayola, makinilya, ice pick, kompyuter o pluma na isinawsaw sa sariling dugo). 2. Maghanda ng susulatan (papel,…

Read More