Home » 1987 Constitution

Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas

May 2017 Update – Narito ang updated na listahan ng mga kasalukuyang SC Justices ng bansa. ========================================= Ang Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas ay ang pinakamataas na korte sa buong Pilipinas. Binubuo ito ng 14 Associate Justices at isang Chief Justice. Ayon sa 1987 Constitution Article VIII, Section 11, “Dapat manungkulan ang mga Kagawad ng Kataastaasang…

Read More

Preamble of 1987 Constitution

Ito ang panimula ng kasalukuyang Konstitusyon (Preamble of 1987 Constitution) ng ating bansa. Para bang panata para sa ating Konstitusyon. Tagalog Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod…

Read More