Home » Malalakas na Military Power sa Mundo

Malalakas na Military Power sa Mundo

Narito ang Top 20 bansa na may malalakas na Military Power as of April 2013.
Hindi isinama sa konsiderasyon ang nuclear capacity ng mga bansang nakalista.

1. United States of America
2. Russia
3. China
4. India
5. United Kingdom
6. France
7. Germany
8. South Korea
9. Italy
10. Brazil
11. Turkey
12. Pakistan
13. Israel
14. Egypt
15. Indonesia
16. Iran
17. Japan
18. Taiwan
19. Canada
20. Thailand
.
.
.
31. Philippines

world military ranking
image source: livejournal.com

Para sa kumpletong listahan ng mga bansa at karagdagang impormasyon, puntahan ang source: Global Firepower Military Ranking

2 thoughts on “Malalakas na Military Power sa Mundo

  1. konting panahon pa, sa tingin ko, magna-number 1 ang china balang-araw pagdating sa estado ng sandatahang-lakas ng bawat bansa sa mundo.. p*ta, sa bilang pa lang naman kasi ng mga sundalo nila, halimaw na..

Leave a Reply

%d