Home » sidewalk vendors

Sidewalk Vendors

Sila ang mga orihinal na mangangalakal ng ating bansa. Sila ang (dating) takbuhan ng mga taong nangangailangan… …ng gulay, ng bigas, ng karne, ng panggatong na kahoy, ng sandok, ng kamiseta, ng salawal, ng tsinelas, atbp. Ang mga sidewalk vendors ang pinagmulan ng lahat ng uri ng negosyong buy and sell sa Pilipinas. Bago pa…

Read More