mga paraan ng pag-claim ng kompensasyon

Employees’ Compensation Program ng Pilipinas

Layunin ng ECP ang magbigay ng makabuluhan at naaangkop na kompensasyon para sa mga manggagawa kapag naganap ang mga insidenteng nauugnay sa kanilang pagtatrabaho