kathang-isip na balita

Pantasya Balita

Si Dr. Paul Joseph Goebbels, isang malapit na taga-sunod ni Adolf Hitler, daw ang nagsabi ng mga katagang, “If you repeat a lie often enough, it becomes the truth.” Sa maraming pagkakataon ay nakikita nating gawain ito ng mga may… Read More ›