Home » impormasyon sa pag-aaral online
open universities and online classes

Open Universities and Online Courses

Nais mo bang magbalik aral pero nasa ibang bansa ka o nasa Pilipinas ka nga pero kasalukuyan ka namang nagtatrabaho? May solusyon na sa problema mong iyan. Narinig mo na ba ang Open Universities and Online Courses o kaya ay Distance Education? Ang Distance Education o Distance Learning o Open University System ay isang magandang oportunidad…

Read More