Home » filipino taxpayers

Taxpayer Lang Ba Ang Dapat Bumoto?

Updated: December 11, 2020 Maganda ang argumento ng mga nagmumungkahi na yung mga taxpayers lang na mamamayan ng Pilipinas ang payagang bumoto tuwing eleksyon. Pero parang maraming gagawing problema ito kesa solusyon. Dapat sigurong linawin muna kung sino itong mga “taxpayers” na tinutukoy na dapat payagang bumoto. Ito ba yung mga nagtatrabahong Pilipino na nagbabayad ng…

Read More