buhay mahirap

Sidewalk Vendors

Sila ang mga orihinal na mangangalakal ng ating bansa. Sila ang (dating) takbuhan ng mga taong nangangailangan… …ng gulay, ng bigas, ng karne, ng panggatong na kahoy, ng sandok, ng kamiseta, ng salawal, ng tsinelas, atbp. Ang mga sidewalk vendors… Read More ›