academic burnout

Para sa mga Sawa na sa Pag-aaral at sa Buhay Estudyante

Paano kung ayaw mo nang mag-aral? Paano kung sawa ka nang magbasa, sumagot, magklase, matuto, makinig at kung anu-ano pa, nang paulit-ulit, araw-araw, Lunes hanggang Linggo, sa loob ng ilan pang mga taon? Paano kung wala nang sense para sa… Read More ›