Home » Best and Worst Places Para Ipanganak

Best and Worst Places Para Ipanganak

The Best and Worst Places to be Born in 2013

Number 63 ang Pilipinas sa listahan. Pinakamaganda raw ipanganak sa Switzerland. Mas madali daw puputi ang balat sa bansang iyon.

where-to-be-born-in-2013

Note:

Nung 1988, nasa 24th place ang Pilipinas sa Best Place to be Born list. Tingnan ang 1988 listahan sa ibaba.

where_to_be_born_in_1988

2 thoughts on “Best and Worst Places Para Ipanganak

Leave a Reply

%d