Home » Children Learn What They Live

Children Learn What They Live

Isang Amerkanong manunulat at family counselor ang nagsulat ng tula tungkol sa pagpapalaki ng bata noong 1954. Sumikat ang tulang ito sa mga kananayan at lalong sumikat nang i-promote ng isang brand ng baby formula.

Napabalita din nuong 2005 na ang Prinsipe ng Japan na si Prince Naruhito ay nagpahayag na palalakihin n’ya ang kanyang anak na si Princess Aiko sa mga kataga ng tulang ito.

Narito ang pamosong tula at ang Tagalog translation nito.

Children Learn What They Live
By Dorothy Law Nolte, Ph.D.

If children live with criticism,
they learn to condemn.

If children live with hostility,
they learn to fight.

If children live with fear,
they learn to be apprehensive.

If children live with pity,
they learn to feel sorry for themselves.

If children live with ridicule,
they learn to feel shy.

If children live with jealousy,
they learn to feel envy.

If children live with shame,
they learn to feel guilty.

If children live with encouragement,
they learn confidence.

If children live with tolerance,
they learn patience.

If children live with praise,
they learn appreciation.

If children live with acceptance,
they learn to love.

If children live with approval,
they learn to like themselves.

If children live with recognition,
they learn it is good to have a goal.

If children live with sharing,
they learn generosity.

If children live with honesty,
they learn truthfulness.

If children live with fairness,
they learn justice.

If children live with kindness and consideration,
they learn respect.

If children live with security,
they learn to have faith in themselves and in those about them.

If children live with friendliness,
they learn the world is a nice place in which to live.

Tagalog Translation:

Kung ang mga bata ay mabubuhay sa pamumuna,
natututunan nila ang mangondena.

Kung ang mga bata ay mabubuhay sa karahasan,
natututunan nila ang makipag-away.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may takot,
natututunan nila ang maging bagabag.

Kung ang mga bata ay mabubuhay sa awa,
natututunan nila ang makaramdam ng pagkahabag sa sarili.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na nililibak,
natututunan nila ang maging mahiyain.

Kung ang mga bata ay mabubuhay sa paninibugho,
natututunan nila ang makaramdam ng inggit.

Kung ang mga bata ay mabubuhay sa kahihiyan,
natututunan nila ang makaramdam na parating may kasalanan.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na binibigyan ng lakas at pag-asa,
natututunan nila ang kumpiyansa.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may pagpapahintulot,
natututunan nila ang pasensya.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may papuri,
natututunan nila ang pagpapahalaga.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may pagtanggap,
natututunan nila ang magmahal.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may pag-apruba,
natututunan nila ang magustuhan ang kanilang sarili.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may pagkilala,
natututunan nila na mabuting bagay ang magkaroon ng isang layunin.

Kung ang mga bata ay mabubuhay sa pagdadamayan,
natututunan nila ang maging mapagbigay.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may katapatan,
natututunan nila ang pagiging totoo.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may pagkakapantay-pantay,
natututunan nila ang katarungan.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may kagandahang-loob at pagsasaalang-alang,
natututunan nila ang paggalang.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may seguridad,
natututunan nila ang tiwala sa sarili at sa iba sa kanyang paligid.

Kung ang mga bata ay mabubuhay na may pagkakaibigan,
natututunan nila na ang mundo ay isang magandang lugar para tirhan.

group-of-children-jumping
pic source: stockfresh.com

One thought on “Children Learn What They Live

Leave a Reply

%d bloggers like this: