semana santa 2021

Pagninilay Ngayong Semana Santa 2021

Bakit natin nararanasan ang Covid19? Narito ang ilang mga posibleng dahilan.