Tag Archives: paskong pinoy

Huwag Silang Kalimutan

Hanggang ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan na nabiktima ng mga kalamidad nang nakalipas na taon ang hindi pa rin nakakabalik sa kanilang normal na pamumuhay.

Huwag natin silang kalimutan ngayong Pasko at bumilis pa sana lalo ang rehabilitasyon ng pamahalaan sa kanilang lugar.

I-share ang Kapaskuhan.

pasko para sa lahat

Advertisements

Pamaskong Panalangin 2013

nativity

Panginoon,

Marami pong salamat sa panibagong Pasko na aming sinasalubong ngayong taon. Marami pong salamat dahil sa kabila ng mga trahedyang naganap ay buhay pa rin ang marami sa amin at ligtas ang mga mahal sa buhay.

Marami pong salamat sa panibagong taon na darating at sa mga biyayang inilaan po Ninyo para sa amin. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang, patuloy po Kayong tapat na nagbibigay ng biyaya sa amin. Hindi po kami karapat-dapat sa Inyong kabutihan.

Patawad po na sa kabila ng mga biyayang tinanggap namin ngayong taon ay hindi pa rin kami kuntento sa maraming bagay. Patawad din po na hindi namin maiwaksi ang lungkot, kaguluhan at galit sa aming mga puso dahil sa mga pangyayaring naganap ngayong taon.

Hindi po namin nauunawaan kung bakit nagaganap ang mga trahedya na kumikitil ng maraming buhay. Hindi rin po namin naiintindihan bakit patuloy po ang karahasan, kriminalidad at digmaan sa iba’t-ibang bahagi ng aming bansa.

Wala po kaming mahanap na paliwanag kung bakit kailangan na maraming buhay ang walang saysay na mawala, kung bakit maraming pamilya ang dapat na magdusa at bakit maraming musmos na bata ang nauulila.

Samantala, sa kabila po ng mga paghihinagpis na ito ay nakikita namin ang marangyang buhay ng aming mga pinuno. Mga lider na dapat sana ay nagpapatupad ng batas subalit sila pa ang unang-unang mga lumalabag dito. Sila ang mga naghahari-harian sa aming mga bayan. Sila ang mga umaastang diyus-diyosan.

Marami po sa aming mga namumuno ang hindi marunong mahiya, mga walang konsensya at mga gahaman.

Bakit po hindi sila ang Inyong pinaparusahan? Bakit po hindi Ninyo igawad ang Inyong paghuhusga sa mga taong ito na walang alam intindihin kundi ang mga sarili nila?

Bakit po kelangang ang mga mahihirap, ang mga walang-wala na sa buhay ang siyang lalong dapat na magdusa at dumanas ng lahat ng pait ng buhay? Ano po ang itinuturo Ninyo sa amin? Hindi po namin naiintindihan.

Patawad po sa aming mga kamalian. Marahil ay kami po ang gumawa nito sa aming mga sarili. Marahil nga po ay kami ang naghatid sa kasalukuyan naming kalagayan. Kaya nga po humihingi kami sa Inyo ng pang-unawa, ng dunong at talino.

Mabilis po kaming makalimot, madalas po kaming naliligaw, madali po kaming magkamali. Ibigay nawa po Ninyo ang Inyong gabay at patnubay na kailangan namin para ibangon ang buhay sa bansa namin. Para ituwid ang aming mga likong pamamaraan.

Ipinapangalandakan po namin na kami ay isang bansang Kristyano at ipinagmamalaki po namin sa mundo ang biyaya ng likas na yaman na ibinigay Ninyo sa amin. Subalit hungkag po ang lahat ng ito para sa marami sa amin. Sa mga katiwalian at karahasang namamayagpag sa aming bansa, dinudungisan lang po namin ang Inyong banal na Ngalan.

Marahil ay hindi pa po nakahandang maging malaya mula sa mga banyaga ang Pilipinas at marahil ay hindi po aaminin ng marami sa aming mga pinuno at mga kapwa Pilipino ang bagay na ito.

Subalit hindi po namin alam pamahalaan ang aming mga sarili, hindi po namin alam kung paano ipatupad ang aming mga batas, hindi po namin alam kung paano ayusin ang aming mga problema. Pinagpapasasaan lang po kami ng iba’t-ibang administrasyon.

Turuan nawa po Ninyo kami kung paano maging isang bansa. Turuan nawa po Ninyo kaming maging mga mamamayan. Turuan nawa po Ninyo kaming patakbuhin ang aming bayan. Turuan nawa po Ninyo kaming gawin ang aming mga responsibilidad.

Mahabag po Kayo sa amin. Kami po ay mga mangmang. Kami po ay mahihina. Kami po ay mga palalo at hangal. Ituro nawa po Ninyo sa amin ang dapat naming gawin.

Mahabag nawa po Kayo sa amin. Kami po ay nagsusumamo. Uulit-ulitin lang po namin ang aming mga pagkakamali hanggang sa mga susunod pang salinlahi. Maawa po kayo sa amin, Panginoon. Maawa po kayo sa amin.

Dinadakila po namin Kayo at linuluwalhati. Ibinabalik po namin sa Inyo ang lahat ng papuri.

Sa ngalan po ng Inyong bugtong na Anak, dinggin nawa Ninyo ang aming samo’t dalangin.

Siya nawa.

Mathematical Analysis Para Kay Santa Claus

It’s that time of the year na naman. Naging mabait ka ba ngayong taon? Kung oo, baka makatanggap ka ng regalo ngayong Pasko mula kay Santa Claus. Pero kung above 15 ka na, wag ka nang umasa kasi pambata lang si Santa.

I-analyze na lang natin kung paano nagagawa ni Santa yung trabaho niya taun-taon. Narito ang mathematical analysis patungkol sa tradisyon ng pamimigay ng regalo ni Santa Claus kapag sumasapit ang Pasko.

1) Tungkol sa mga lumilipad na usa

reindeer
halimbawa ng mga reindeer

Sa kasalukuyan ay wala pang kilalang mga species ng reindeer na lumilipad.

SUBALIT mayroong 5,000,000 species ng buhay na organismo ang hindi pa umano natutukoy (source), at habang ang karamihan sa mga ito ay mga insekto at mikrobyo, hindi nito inaalis ang posibilidad na isa sa mga species na ito ay mga lumilipad na reindeer na si Santa pa lamang ang nakakakita.

2 ) Bilang ng mga batang bibigyan ng regalo

santa with kids
maraming bata ang excited sa pasko… (photoblog.statesman.com)

Tinatayang may 1.8 bilyong mga bata ( mababa ang edad sa 15 years old ) sa mundo (source). Ngunit dahil si Santa ay hindi kinikilala ng mga batang Muslim, Hindu at Buddhist, binabawasan nito ang workload ni Santa ng 85%. Bale 270 milyong mga bata na lang ang kandidato para mabigyan ng regalo.

Kung i-assume natin na ang average na 3.5 na dami ng bata sa isang tahanan, ang bibisitahing bahay ni Santa ay humigit kumulang na 77 milyong bahay lamang. Ipinapalagay din natin dito na isang mabait na bata lang ang meron sa bawat tahanan.

3) Oras para mamigay ng regalo

World-Time-Zone
24 time zones ng daigdig (mapsofworld.com)

Si Santa ay may 24 oras ng Pasko upang kumilos ayon sa major time zones ng daigdig.

Sa bawat segundo ay dapat bisitahin ni Santa ang 891 na mga tahanan (77M bahay ÷ 24 time zones ÷ 3600 sec/hour) kaya meron lamang siyang 1/900th ng isang segundo upang pumarada, bumaba sa kanyang sleigh, lumusot sa chimney, lagyan ng laman ang mga medyas, ilagay ang mga regalo sa ilalim ng christmas tree, tikman ang inihandang meryenda para sa kanya, muling umakyat palabas ng chimney, sumakay ng kanyang sleigh at lumipat sa susunod na bahay.

Mababawasan ang panahong gugugulin ni Santa sa mga tahanan ng mga mabait pero mahirap na bata kasi walang chimney ang mga ito, walang medyas na isinasabit at walang handang meryenda para sa kanya.

Alang-alang sa ating computation, ipagpalagay natin na ang 77,000,000 na tahanan ay pantay-pantay na nakakalat sa buong mundo (surface area: 510 million sq km). Bawat time zone ay magkakaroon ng 3,208,333 na tahanan. Base dito, mako-compute natin na ang bawat bahay ay 6.6 km ang pagitan sa isa’t isa.

Kung 891 bahay ang dapat puntahan ni Santa sa loob ng isang segundo, magta-travel si Santa at ang kanyang sleigh ng 5881 km per second. Ito ay 17,282 times na mas mabilis sa speed of sound at 2% ng speed of light.

4) Timbang ng mga regalong ipapamigay

santa sleigh ride
pinaniniwalaang gamit ni santa sa paghahatid ng regalo…

Ipagpalagay nating hindi hihigit sa isang medium -sized na Lego set (about 900 grams) ang makukuha ng bawat bata/tahanan. Ang sleigh kung ganun ay magdadala ng 69,300,000 kilong laruan (69,300 tonelada). Hindi na natin isasama ang timbang ng sleigh at ang bigat ni Santa (na ipinapakita laging overweight). Gayunpaman, mas mabigat pa rin ito sa Titanic (may bigat na 52,310 tonelada).

Sa lupa, ang isang pangkaraniwang reindeer ay kayang humila ng hindi lalagpas sa 136kg. Kahit i-consider natin na lumilipad ang reindeer at kaya nitong humila ng 10 beses na mas mabigat na karga (1360kg), mangangailangan pa rin si Santa ng 50,956 na reindeers para hilain ang mga laruan.

Kung gagawin nating uniform ang timbang ng mga reindeer na 160 kg bawat isa, ang total timbang ng lahat ng mga reindeer ay 8,152,960 kg. Ang total na timbang ng byahe ni Santa ay magiging 77,452,960 kg.

Kung isasama pa natin sa computation ang tinitikmang meryenda ni Santa sa bawat tahanan ( 50ml gatas, 10 grams cookie) madadagdagan ng 4,620,000 kilo ang timbang ni Santa pagkatapos niyang maihatid lahat ng regalo. (Hindi na natin ito isinama sa mga computation)

5) Air resistance

concept santa cars
hinihinalang mga sasakyan ni santa…

Ang isang bagay na tumitimbang ng 77,452,960 kilo at naglalakbay sa tulin na 5881 km per second ay lumilikha ng napakalaking air resistance. Sa bilis na ito, ay para na ring space shuttle na pumasok sa atmosphere ng mundo ang kalagayan ni Santa Claus.

Base sa air resistance formula na F = 0.5CAρV² ay magagawa nating i-compute ang pwersang bumabangga sa sleigh ni Santa habang naglalakbay sa hangin.

drag force cyclist

F ang hahanapin at ia-assume natin ang value ng iba.

C = 0.031 (drag coefficient ng Boeing 747)
A = 6 m² ( assumed frontal area ng sleigh ni Santa)
ρ = 1.225 kg/m³ (air density at sea level)
V = 5,881,000 m/s

Ang pwersa (F) na babangga sa sleigh ni Santa (F) ay aabot ng 3,940 million kN.

Katumbas ito ng pwersang lilikhain ng 67 great pyramids kapag inihulog mula sa mga alapaap.

Bukod sa air resistance ay lilikha din ng compression sa hangin ang sleigh ni Santa dahil sa bilis nito. Ang pagtaas ng pressure sa hangin ay lilikha ng pagtaas ng temperatura nito. Isang US aircraft ang napabalitang lumipad ng 20 times ng speed of sound at lumikha ng 3500°C na temperatura sa hangin. (source)

At dahil walang bubong ang sleigh ni Santa, sasagupain ni Santa at ng mga reindeer ang air resistance pati na ang init na ipo-produce nila habang lumilipad sa hangin.

Wala pang isang segundo ay magliliyab na ang mga reindeer at si Santa Claus sa unang arangkada pa lang ng kanilang byahe. At kahit balutin man sila ng heat proof material ay madudurog naman sila sa napakalaking pwersang lumalaban sa kanilang paglipad.

Bukod pa sa lahat ng ito ay ang lilikhain na mga nakakabingi at nakakapinsalang sonic boom ni Santa sa kanyang mga madaanan habang naglalakbay sa buong mundo.

Base sa mga nakalap nating impormasyon, ilan sa mga bagay sa ibaba ang posibleng paliwanag kung paano nagagawa ni Santa Claus ang kanyang trabaho.

 1.  Hindi nag-iisa si Santa sa paghahatid ng mga regalo
 2. Hindi totoong reindeers ang gamit niya sa paghahatid ng mga regalo
 3. Hindi kumakain si Santa habang naghahatid ng mga regalo
 4. Gumagamit ng alien technology si Santa para pahintuin ang oras at mag-teleport
 5. Kung sakaling namigay nga si Santa ng regalo base sa mga nakasaad sa itaas, patay na siya ngayon

Ang post na ito ay halaw sa isang email na umikot nung early 2000 mula sa hindi kilalang author na nagpapaliwanag sa trabaho ni Santa Claus in scientific terms. Ang post na ito ay in-adjust sa Metric units at ginamitan ng mas bagong mga impormasyon.

Narito ang isang version ng umikot na forwarded email: The Physics of Santa Claus

santa clauses
mga apprentice ni santa… (dailyrecord.co.uk)

Pamaskong Pagbati

Kah, kah, kah…may ilang oras pa ‘ko. Huli man daw ang matsing, matsing pa rin…
Heto na ang aking Pamasko’t bagong taon na post.

Sa lahat ng marangal na Pilipinong manggagawa sa loob at labas ng bansa.

Sa lahat ng magulang na nagsikap buong taon para itaguyod ang pamilya.

Sa lahat ng isinakripisyo ang sariling kaligayahan para sa iba.

Sa lahat ng kabataang may pagpapahalaga sa sakripisyo ng kanilang tagapag-aruga.

Sa lahat ng mga lingkod bayan na tunay naming maaasahan.

Sa lahat ng mamamayang nag-aambag sa pag-unlad ng ating bayan.

Hindi ka sikat.

Hindi ka guest sa mga talk show.

Hindi ang mukha mo ang nakapaskil sa mga pader.

Hindi ikaw ang laman ng entablado.

Saglit lang malimutan ang pangalan at hitsura mo.

Subalit maraming nakapagdiriwang ng Pasko dahil sa iyo.

Saan ka man naroon…

Ano man ang iyong kasarian…

Ano man ang iyong edad…

Ano man ang iyong katayuan sa buhay…

Maraming, maraming, maraming salamat.

Isa kang bayani para sa marami…alam man nila ito o hindi…

Sumaiyo ang biyaya ng ating Poong Lumikha.

Sa lahat ng marangal na bayaning Pinoy na walang mukha sa limelight…

pamaskong pagbati

Ito na po ang last post ko para this year.
Kita kita ulit tayo dito next year mga kaPinoy 😀

Pasko sa Nobyembre

Napakadalang kong mag-post ng tungkol sa aking sarili sa blog na ito. Dahil wala naman kasi akong maiku-kuwentong interesting tungkol sa akin. Isa pa, hindi naman tungkol sa akin ang tema ng blog na ito.

Pero para maiba ng konti, magse-share muna ako ngayon ng mga walang kwentang bagay tungkol sa akin 😉

Okay, heto na…

Hindi ako masyado mahilig sa mga gadgets. Marami sa ating mga kababayan ang tech savvy at hindi napag-iiwanan sa technology. Pero masasabi kong hindi ako isa sa kanila hehe. Ang pangunahing dahilan nito ay ang aking pagiging matipid (/makunat/kuripot).

drawing table
heto lang ang aking mga gadget…lahat luma pa 😀

Wala sa picture ang libre kong nakuhang 2009 model ipod at ang 2005 model low res digicam na gamit kong pam-picture 🙂 Regalo naman ng misis ko sa akin ang digital drawing pad kaya hindi ko na ito kinailangang bilhin.

Ang mga gadget ko, basta gumagana pa, hindi ko papalitan. Gusto kong sinasagad ang mga gamit hanggang sa makakaya ng kanyang kapasidad. Kahit wala na s’ya sa uso at halata na ang katandaan, basta nagagawa pa n’ya ang trabaho n’ya, hindi s’ya mapapalitan.

isang package
uy, may dumating na package…ano kaya ang laman?

At ang mga gadget para sa akin ay dapat pagaanin ang buhay ko. Kung walang masyadong maitutulong sa akin, hindi ko s’ya papansinin. Kaya nga wala akong mga game consoles.

Pero ang mga nagsipagsulputang mga computer tablet ay may hatid na kakaiba at kaakit-akit na alindog sa aking mga mata. Lalo na ang mga iba’t ibang bagay na kaya nilang gawin.

holy wireless connection, batman! it’s the iPad mini!

Matagal ko rin pinag-isipan kung bibili ako ng computer tablet. Kasi, mukha nga silang kapaki-pakinabang, ang mahal-mahal naman ng kanilang byuti. Eh ako pa naman ay isang dakilang OFW na kumakain ng mura pero expired na pagkain makapag-remit lang regularly sa mga umaasa sa akin.

ahahaaayyy!!! iPad mini nga!

Nang malaman ko ang tungkol sa Kindle, Nexus at iPad mini, naisip kong may chance pa pala ako magkaroong ng mga tablet na ‘to. Mas mura sila ng konti dahil mas maliit sila.

Hindi ko natatandaan kung kelan ko ibinili ang sarili ko ng regalo. Hindi ko pa yata nagawa iyon sa tanang buhay ko hehe pero ayos lang. Nahihiram ko naman ang mga regalong ibinibigay ko sa mga mahal ko sa buhay haha 😀

Sa madaling sabi, bumili ako ng iPad mini. Advanced Christmas gift ko sa aking sarili. Kaya ng dumating ang package sa bahay, feeling ko eh Pasko na ngayong Nobyembre.

Pinili ko ang iPad mini dahil pamilyar na ako sa ipod. At maraming libreng apps sa Apple ang nae-enjoy ng anak ko. Mas malamang kasi na sa anak ko rin mapupunta ang gadget na ito kalaunan hahaha 😀

Anyway, narito ang mga nakita kong maganda sa iPad mini:

 1. mabilis na pag-access sa internet
 2. magandang resolution ng monitor
 3. magaan ang timbang
 4. manipis ang katawan
 5. malakas ang volume
 6. malaking sukat ng monitor screen
 7. mahabang battery life

Isang da best na gusto ko sa iPad mini ay ang size nito. Ang size nito ay hindi masyadong malaki at hindi masyadong maliit. Tamang tama ang sukat n’ya sa pagbabasa. At lahat ng gusto kong basahin ay nababasa ko dito. Libre pa nga kung minsan! Wuhoo!