mga tamang pag-uugali

Basic Social Etiquettes

Narito ang isang magandang listahan ng ilang “Basic Social Etiquette” na isine-share sa Facebook. Hindi ko alam kung sino ang original na may-akda pero naka-link sa ibaba kung saan ito maaaring makita. Don’t call someone more than twice continuously. If… Read More ›