mga maaring gawin ng guro upang pigilan ang pangongopya