herd immunity

Vocabulary Words sa Panahon ng Pandemya

Narito ang mga salitang wala sa mga bokabularyo natin dati pero naging parte na ng pang-araw-araw nating pamumuhay simula nung taong 2020.