ekonomiya

Chance na ng Pilipinas sa mga Big Time Foreign Investments

Ang Covid19 na nga siguro ang tatapos sa matagal nang pag-depende ng mga mayayamang bansa sa suplay ng mga produkto nito mula sa Tsina. Matagal nang gusto ng Amerika at Europa ang mag-pull out ng produksyon nito sa Tsina. At… Read More ›