world class pinoys

Ano’ng Pakialam Natin kay Mikey Bustos?

Maituturing si Mikey na Ambassador of Filipino Culture dahil sa kanyang pagsisikap na ipaalam sa mundo kung ano ang meron sa ating kultura, na there’s more to the Philippines than just the fun.