Home » pre-election surveys

Religious Endorsement at Pre-election Surveys, Ipagbabawal

Isang panukalang batas, ang Religious Endorsement and Pre-election Surveys Prohibition Bill of 2013 ang nais isulong ng Kamara sa pagbubukas ng ika-16 Kongreso ngayong Hulyo. Nilalayon ng panukalang batas na proteksyunan ang mga mamamayan mula sa impluwensya ng kanilang religious leaders sa pagpili ng kandidatong iboboto sa panahon ng halalan. Nais din ipagbawal ng bill na ito…

Read More