Home » Gloria Macapagal-Arroyo

Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas

May 2017 Update – Narito ang updated na listahan ng mga kasalukuyang SC Justices ng bansa. ========================================= Ang Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas ay ang pinakamataas na korte sa buong Pilipinas. Binubuo ito ng 14 Associate Justices at isang Chief Justice. Ayon sa 1987 Constitution Article VIII, Section 11, “Dapat manungkulan ang mga Kagawad ng Kataastaasang…

Read More