Home » bobotante

Paano Kokontrahin ang Boto ng Bobotante

Sino ang mga “bobotante”? At bakit kelangan nating kontrahin ang boto nila? Huway hon hearth should we care about them? Ang mga tinaguriang bobotante ay kahit na sinong rehistradong botante na hindi nag-iisip ng maayos kung sino ang iboboto sa mga importanteng posisyon sa ating Pamahalaan. Ang mga bobotante ay walang pakialam kung corrupt, inutil, mamamatay-tao, rapist, magnanakaw,…

Read More